Zalo

85 Nguyễn Văn Tố, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh Hotline: 0981 249 188

Email: xuandat.thietbidien@gmail.com

Trang chủ / THIẾT BỊ ĐIỆN SCHNEIDER

THIẾT BỊ ĐIỆN SCHNEIDER

DANH MỤC

Có thể bạn quan tâm

THIẾT BỊ ĐIỆN SCHNEIDER

Biến tần Schneider ATV310HU22N4E 2.2kW 3HP 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV310HU22N4E 2.2kW 3HP 3 Pha 380V

4.422.600 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV310HU75N4E 7.5kW 10HP 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV310HU75N4E 7.5kW 10HP 3 Pha 380V

8.377.950 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV310HU55N4E 5.5kW 7.5HP 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV310HU55N4E 5.5kW 7.5HP 3 Pha 380V

6.967.800 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV310HU15N4E 1.5kW 2HP 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV310HU15N4E 1.5kW 2HP 3 Pha 380V

4.050.900 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV310HD11N4E 11kW 15HP 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV310HD11N4E 11kW 15HP 3 Pha 380V

10.567.200 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV310HU40N4E 4kW 5HP 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV310HU40N4E 4kW 5HP 3 Pha 380V

5.493.600 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV310HU30N4E 3kW 4HP 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV310HU30N4E 3kW 4HP 3 Pha 380V

5.108.250 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV610D22N4 (18.5-22kW) 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV610D22N4 (18.5-22kW) 3 Pha 380V

21.481.950 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV310H075N4E 0.75kW 1HP 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV310H075N4E 0.75kW 1HP 3 Pha 380V

3.709.650 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV310H037N4E 0.37kW 0.5HP 3 Pha

Biến tần Schneider ATV310H037N4E 0.37kW 0.5HP 3 Pha

3.647.700 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV12HU15M2 1.5kW 1 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV12HU15M2 1.5kW 1 Pha 220V

4.961.250 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV12H075M2 0.75kW 1 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV12H075M2 0.75kW 1 Pha 220V

3.624.900 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV12H018M2 0.18kW 1 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV12H018M2 0.18kW 1 Pha 220V

3.349.500 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV610C16N4 (132-160kW) 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV610C16N4 (132-160kW) 3 Pha 380V

101.447.850 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV610C13N4 (110-132kW) 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV610C13N4 (110-132kW) 3 Pha 380V

90.113.100 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV610D90N4 (75-90kW) 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV610D90N4 (75-90kW) 3 Pha 380V

58.723.350 đ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV610D55N4 (45-55kW) 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV610D55N4 (45-55kW) 3 Pha 380V

46.555.950 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV610D45N4 (37-45kW) 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV610D45N4 (37-45kW) 3 Pha 380V

35.182.350 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV610D37N4 (30-37kW) 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV610D37N4 (30-37kW) 3 Pha 380V

31.359.300 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV610D30N4 (22-30kW) 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV610D30N4 (22-30kW) 3 Pha 380V

26.401.200 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV610D18N4 (15-18.5kW) 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV610D18N4 (15-18.5kW) 3 Pha 380V

20.300.700 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV610D15N4 (11-15kW) 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV610D15N4 (11-15kW) 3 Pha 380V

17.618.450 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV610D11N4 (7.5-11kW) 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV610D11N4 (7.5-11kW) 3 Pha 380V

16.371.600 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV610U55N4 (4-5.5kW) 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV610U55N4 (4-5.5kW) 3 Pha 380V

15.909.600 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV610U40N4 (3-4kW) 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV610U40N4 (3-4kW) 3 Pha 380V

14.658.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV610U30N4 (2.2-3kW) 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV610U30N4 (2.2-3kW) 3 Pha 380V

13.881.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV610U22N4 (1.5-2.2kW) 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV610U22N4 (1.5-2.2kW) 3 Pha 380V

13.348.650 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV610U15N4 (0.75-1.5kW) 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV610U15N4 (0.75-1.5kW) 3 Pha 380V

13.190.100 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV610U07N4 (0.37-0.75kW) 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV610U07N4 (0.37-0.75kW) 3 Pha 380V

12.560.100 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV630D45N4 45kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV630D45N4 45kW 3 Pha 380V

49.578.900 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV630D30N4 30kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV630D30N4 30kW 3 Pha 380V

46.006.800 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV630D22N4 22kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV630D22N4 22kW 3 Pha 380V

36.611.400 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV630D18N4 18.5kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV630D18N4 18.5kW 3 Pha 380V

35.067.900 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV340U75N4E 7,5KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV340U75N4E 7,5KW 3 Pha 380V

21.947.100 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320D15N4B 15kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV320D15N4B 15kW 3 Pha 380V

17.658.900 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320D11N4B 11kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV320D11N4B 11kW 3 Pha 380V

15.842.400 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U40N4B 4kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV320U40N4B 4kW 3 Pha 380V

8.571.150 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U07N4B 0.75kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV320U07N4B 0.75kW 3 Pha 380V

7.440.300 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U04N4B 0.37kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV320U04N4B 0.37kW 3 Pha 380V

6.944.700 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U55N4B 5.5kW 7.5HP 3 Pha 380-500V

Biến tần Schneider ATV320U55N4B 5.5kW 7.5HP 3 Pha 380-500V

11.392.500 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U40N4C 4.0kW 5HP 3 Pha 380-500V

Biến tần Schneider ATV320U40N4C 4.0kW 5HP 3 Pha 380-500V

7.935.900 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U22N4C 2.2kW 3HP 3 Pha 380-500V

Biến tần Schneider ATV320U22N4C 2.2kW 3HP 3 Pha 380-500V

7.212.450 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U07N4C 0.75kW 1HP 3 Pha 380-500V

Biến tần Schneider ATV320U07N4C 0.75kW 1HP 3 Pha 380-500V

6.406.050 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U04N4C 0.37kW 0.5HP 3 Pha 380-500V

Biến tần Schneider ATV320U04N4C 0.37kW 0.5HP 3 Pha 380-500V

6.269.550 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U15M2C 1.5kW 2HP 1 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV320U15M2C 1.5kW 2HP 1 Pha 220V

6.198.150 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U30N4C 3.0kW 3HP 3 Pha 380-500V

Biến tần Schneider ATV320U30N4C 3.0kW 3HP 3 Pha 380-500V

7.308.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV12HU40M3 4kW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV12HU40M3 4kW 3 Pha 220V

7.925.400 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV12HU30M3 3kW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV12HU30M3 3kW 3 Pha 220V

6.870.150 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV12HU15M3 1.5kW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV12HU15M3 1.5kW 3 Pha 220V

5.637.450 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nút Che Trơn Có Lỗ Trống

Nút Che Trơn Có Lỗ Trống

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Công Tắc 1 Chiều 16AX

Công Tắc 1 Chiều 16AX

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Ổ Cắm Đơn 2 Chấu 10A

Ổ Cắm Đơn 2 Chấu 10A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV12H075M3 0.75kW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV12H075M3 0.75kW 3 Pha 220V

4.586.400 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV12H037M3 0.37kW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV12H037M3 0.37kW 3 Pha 220V

3.576.300 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV12H018M3 0.18kW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV12H018M3 0.18kW 3 Pha 220V

3.535.350 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV12HU22M2 2.2kW 1 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV12HU22M2 2.2kW 1 Pha 220V

5.551.350 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV12H055M2 0.55kW 1 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV12H055M2 0.55kW 1 Pha 220V

3.487.050 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV12H037M2 0.37kW 1 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV12H037M2 0.37kW 1 Pha 220V

3.447.150 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV12H075F1 0.75kW 1 Pha 100-120V

Biến tần Schneider ATV12H075F1 0.75kW 1 Pha 100-120V

7.859.250 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV12H037F1 0.37kW 1 Pha 100-120V

Biến tần Schneider ATV12H037F1 0.37kW 1 Pha 100-120V

5.090.400 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV12H018F1 0.18kW 0.25hp 1 Pha 100-120V

Biến tần Schneider ATV12H018F1 0.18kW 0.25hp 1 Pha 100-120V

4.673.550 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV610C11N4 (90-110kW) 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV610C11N4 (90-110kW) 3 Pha 380V

83.387.850 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV610U75N4 (5.5-7.5kW) 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV610U75N4 (5.5-7.5kW) 3 Pha 380V

16.481.850 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV930C25N4C 220kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV930C25N4C 220kW 3 Pha 380V

277.260.900 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV630U75N4 7.5kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV630U75N4 7.5kW 3 Pha 380V

24.321.150 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV630U75M3 7.5kW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV630U75M3 7.5kW 3 Pha 220V

34.577.550 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV630U55N4 5.5kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV630U55N4 5.5kW 3 Pha 380V

21.290.850 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV630U55M3 5.5kW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV630U55M3 5.5kW 3 Pha 220V

26.269.950 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV630U40N4 4.0kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV630U40N4 4.0kW 3 Pha 380V

21.131.250 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV630U40M3 4.0kW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV630U40M3 4.0kW 3 Pha 220V

17.704.050 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV630U30N4 3.0kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV630U30N4 3.0kW 3 Pha 380V

21.035.700 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV630U30M3 3.0kW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV630U30M3 3.0kW 3 Pha 220V

23.508.450 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV630U22N4 2.2kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV630U22N4 2.2kW 3 Pha 380V

20.776.350 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV630U22M3 2.2kW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV630U22M3 2.2kW 3 Pha 220V

22.746.150 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV630U15N4 1.5kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV630U15N4 1.5kW 3 Pha 380V

22.169.700 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV630U15M3 1.5kW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV630U15M3 1.5kW 3 Pha 220V

20.895.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV630U07N4 0.75kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV630U07N4 0.75kW 3 Pha 380V

20.296.500 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV630U07M3 0.75kW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV630U07M3 0.75kW 3 Pha 220V

20.224.050 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV630D90N4 90kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV630D90N4 90kW 3 Pha 380V

88.666.200 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV630D75N4 75kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV630D75N4 75kW 3 Pha 380V

73.987.200 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV630D75M3 75kW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV630D75M3 75kW 3 Pha 220V

121.422.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV630D55M3 55kW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV630D55M3 55kW 3 Pha 220V

124.288.500 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV630D45M3 45kW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV630D45M3 45kW 3 Pha 220V

91.488.600 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV630D37M3 37kW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV630D37M3 37kW 3 Pha 220V

79.537.500 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV630D30M3 30kW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV630D30M3 30kW 3 Pha 220V

73.678.500 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV630D18M3 18.5kW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV630D18M3 18.5kW 3 Pha 220V

48.055.350 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV630D22M3 22kW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV630D22M3 22kW 3 Pha 220V

48.566.700 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV630D15N4 15kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV630D15N4 15kW 3 Pha 380V

34.321.350 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV630D15M3 15kW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV630D15M3 15kW 3 Pha 220V

45.598.350 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV630D11N4 11kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV630D11N4 11kW 3 Pha 380V

25.264.050 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV630D11M3 11kW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV630D11M3 11kW 3 Pha 220V

35.583.450 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV630C31N4F 315KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV630C31N4F 315KW 3 Pha 380V

468.565.650 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV630C31N4 315kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV630C31N4 315kW 3 Pha 380V

274.386.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV630C25N4F 250KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV630C25N4F 250KW 3 Pha 380V

480.775.050 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV630C25N4 250kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV630C25N4 250kW 3 Pha 380V

261.541.350 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV630C22N4 220kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV630C22N4 220kW 3 Pha 380V

222.736.500 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV630C20N4F 200KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV630C20N4F 200KW 3 Pha 380V

456.500.100 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV630C16N4F 160KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV630C16N4F 160KW 3 Pha 380V

281.058.750 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV630C16N4 160kW, 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV630C16N4 160kW, 3 Pha 380V

160.855.800 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV630C13N4F 132KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV630C13N4F 132KW 3 Pha 380V

274.688.400 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV630C13N4 132kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV630C13N4 132kW 3 Pha 380V

140.199.150 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV630C11N4F 110KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV630C11N4F 110KW 3 Pha 380V

265.484.100 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV630C11N4 110kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV630C11N4 110kW 3 Pha 380V

133.438.200 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV340D75N4E 75KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV340D75N4E 75KW 3 Pha 380V

80.916.150 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV340D55N4E 55KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV340D55N4E 55KW 3 Pha 380V

76.881.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV340D45N4E 45KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV340D45N4E 45KW 3 Pha 380V

72.295.650 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV340D37N4E 37KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV340D37N4E 37KW 3 Pha 380V

47.609.100 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV340D30N4E 30KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV340D30N4E 30KW 3 Pha 380V

45.167.850 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV340D22N4E 22KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV340D22N4E 22KW 3 Pha 380V

31.866.450 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV340D18N4E 18,5KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV340D18N4E 18,5KW 3 Pha 380V

31.150.350 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV340D15N4E 15KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV340D15N4E 15KW 3 Pha 380V

26.556.600 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV340D11N4E 11KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV340D11N4E 11KW 3 Pha 380V

27.128.850 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV340U55N4E 5,5KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV340U55N4E 5,5KW 3 Pha 380V

18.966.150 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV340U40N4E 4KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV340U40N4E 4KW 3 Pha 380V

17.249.400 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV340U30N4E 3KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV340U30N4E 3KW 3 Pha 380V

16.824.150 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV340U22N4E 2,2KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV340U22N4E 2,2KW 3 Pha 380V

15.827.700 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV340U15N4E 1,5KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV340U15N4E 1,5KW 3 Pha 380V

15.747.900 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV340U07N4E 0,75KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV340U07N4E 0,75KW 3 Pha 380V

14.742.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV340D22N4 22KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV340D22N4 22KW 3 Pha 380V

28.647.150 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV340D18N4 18,5KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV340D18N4 18,5KW 3 Pha 380V

28.064.400 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV340D15N4 15KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV340D15N4 15KW 3 Pha 380V

24.334.800 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV340D11N4 11KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV340D11N4 11KW 3 Pha 380V

23.522.100 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV340U75N4 7,5KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV340U75N4 7,5KW 3 Pha 380V

16.445.100 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV340U55N4 5,5KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV340U55N4 5,5KW 3 Pha 380V

15.986.250 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV340U40N4 4KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV340U40N4 4KW 3 Pha 380V

14.989.800 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV340U30N4 3KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV340U30N4 3KW 3 Pha 380V

14.843.850 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV340U22N4 2,2KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV340U22N4 2,2KW 3 Pha 380V

13.805.400 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV340U15N4 1,5KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV340U15N4 1,5KW 3 Pha 380V

13.720.350 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV340U07N4 0,75KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV340U07N4 0,75KW 3 Pha 380V

13.606.950 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U30N4B 3kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV320U30N4B 3kW 3 Pha 380V

8.069.250 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U22N4B 2.2kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV320U22N4B 2.2kW 3 Pha 380V

7.752.150 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U15N4B 1.5kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV320U15N4B 1.5kW 3 Pha 380V

7.549.500 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U11N4B 1.1kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV320U11N4B 1.1kW 3 Pha 380V

7.480.200 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U06N4B 0.55kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV320U06N4B 0.55kW 3 Pha 380V

7.371.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U75N4B 7.5kW 10HP 3 Pha 380-500V

Biến tần Schneider ATV320U75N4B 7.5kW 10HP 3 Pha 380-500V

11.919.600 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U15N4C 1.5kW 2HP 3 Pha 380-500V

Biến tần Schneider ATV320U15N4C 1.5kW 2HP 3 Pha 380-500V

6.662.250 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U11N4C 1.1kW 1.5HP 3 Pha 380-500V

Biến tần Schneider ATV320U11N4C 1.1kW 1.5HP 3 Pha 380-500V

6.517.350 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U06N4C 0.55kW 0.75HP 3 Pha 380-500V

Biến tần Schneider ATV320U06N4C 0.55kW 0.75HP 3 Pha 380-500V

6.343.050 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320D15M3C 15kW 20HP 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV320D15M3C 15kW 20HP 3 Pha 220V

21.483.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320D11M3C 11kW 15HP 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV320D11M3C 11kW 15HP 3 Pha 220V

18.906.300 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U75M3C 7.5kW 10HP 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV320U75M3C 7.5kW 10HP 3 Pha 220V

ATV320U75M3C / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U55M3C 5.5kW 7.5HP 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV320U55M3C 5.5kW 7.5HP 3 Pha 220V

11.217.150 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U40M3C 4.0kW 5HP 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV320U40M3C 4.0kW 5HP 3 Pha 220V

9.042.600 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U30M3C 3.0kW 3HP 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV320U30M3C 3.0kW 3HP 3 Pha 220V

8.129.100 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U22M3C 2.2kW 3HP 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV320U22M3C 2.2kW 3HP 3 Pha 220V

6.807.150 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U15M3C 1.5kW 2HP 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV320U15M3C 1.5kW 2HP 3 Pha 220V

6.382.950 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U11M3C 1.1kW 1.5HP 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV320U11M3C 1.1kW 1.5HP 3 Pha 220V

6.187.650 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U07M3C 0.75kW 1HP 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV320U07M3C 0.75kW 1HP 3 Pha 220V

5.798.100 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U06M3C 0.55kW 0.75HP 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV320U06M3C 0.55kW 0.75HP 3 Pha 220V

5.432.700 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U04M3C 0.37kW 0.5HP 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV320U04M3C 0.37kW 0.5HP 3 Pha 220V

5.205.900 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U02M3C 0.18kW 0.25HP 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV320U02M3C 0.18kW 0.25HP 3 Pha 220V

5.135.550 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U22M2C 2.2kW 3HP 1 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV320U22M2C 2.2kW 3HP 1 Pha 220V

6.642.300 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U11M2C 1.1kW 1.5HP 1 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV320U11M2C 1.1kW 1.5HP 1 Pha 220V

6.080.550 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U07M2C 0.75kW 1HP 1 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV320U07M2C 0.75kW 1HP 1 Pha 220V

5.561.850 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U55N4WS 5.5kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV320U55N4WS 5.5kW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U06M2C 0.55kW 0.75HP 1 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV320U06M2C 0.55kW 0.75HP 1 Pha 220V

5.401.200 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U04M2C 0.37kW 0.5HP 1 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV320U04M2C 0.37kW 0.5HP 1 Pha 220V

4.836.300 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U02M2C 0.18kW 0.25HP 1 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV320U02M2C 0.18kW 0.25HP 1 Pha 220V

4.777.500 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV12HU22M3 2.2kW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV12HU22M3 2.2kW 3 Pha 220V

6.521.550 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U22M2B 2.2kW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV320U22M2B 2.2kW 3 Pha 220V

7.423.500 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U15M2B 1.5kW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV320U15M2B 1.5kW 3 Pha 220V

7.261.800 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U11M2B 1.1kW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV320U11M2B 1.1kW 3 Pha 220V

7.136.850 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U07M2B 0.75kW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV320U07M2B 0.75kW 3 Pha 220V

7.082.250 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U06M2B 0.55kW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV320U06M2B 0.55kW 3 Pha 220V

6.989.850 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U04M2B 0.37kW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV320U04M2B 0.37kW 3 Pha 220V

7.122.150 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U02M2B 0.18kW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV320U02M2B 0.18kW 3 Pha 220V

6.247.500 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U40N4WS 4kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV320U40N4WS 4kW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U75N4WS 7.5kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV320U75N4WS 7.5kW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U30N4WS 3kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV320U30N4WS 3kW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U22N4WS 2.2kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV320U22N4WS 2.2kW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U15N4WS 1.5kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV320U15N4WS 1.5kW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U11N4WS 1.1kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV320U11N4WS 1.1kW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U07N4WS 0.75kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV320U07N4WS 0.75kW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U06N4WS 0.55kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV320U06N4WS 0.55kW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U40N4W 4kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV320U40N4W 4kW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U04N4WS 0.37kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV320U04N4WS 0.37kW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U75N4W 7.5kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV320U75N4W 7.5kW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U55N4W 5.5kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV320U55N4W 5.5kW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U30N4W 3kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV320U30N4W 3kW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U22N4W 2.2kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV320U22N4W 2.2kW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U15N4W 1.5kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV320U15N4W 1.5kW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U11N4W 1.1kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV320U11N4W 1.1kW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U07N4W 0.75kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV320U07N4W 0.75kW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U06N4W 0.55kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV320U06N4W 0.55kW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U04N4W 0.37kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV320U04N4W 0.37kW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U22M2WS 2.2kW 1 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV320U22M2WS 2.2kW 1 Pha 220V

ATV320U22M2WS / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U15M2WS 1.5kW 1 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV320U15M2WS 1.5kW 1 Pha 220V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U11M2WS 1.1kW 1 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV320U11M2WS 1.1kW 1 Pha 220V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U07M2WS 0.75kW 1 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV320U07M2WS 0.75kW 1 Pha 220V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U06M2WS 0.55kW 1 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV320U06M2WS 0.55kW 1 Pha 220V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U04M2WS 0.37kW 1 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV320U04M2WS 0.37kW 1 Pha 220V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U02M2WS 0.18kW 1 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV320U02M2WS 0.18kW 1 Pha 220V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U22M2W 2.2kW 1 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV320U22M2W 2.2kW 1 Pha 220V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U15M2W 1.5kW 1 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV320U15M2W 1.5kW 1 Pha 220V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U11M2W 1.1kW 1 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV320U11M2W 1.1kW 1 Pha 220V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U07M2W 0.75kW 1 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV320U07M2W 0.75kW 1 Pha 220V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U04M2W 0.37kW 1 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV320U04M2W 0.37kW 1 Pha 220V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320D15N4C 15kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV320D15N4C 15kW 3 Pha 380V

15.826.650 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320D11N4C 11kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV320D11N4C 11kW 3 Pha 380V

15.099.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U75N4C 7.5kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV320U75N4C 7.5kW 3 Pha 380V

11.944.800 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV320U55N4C 5.5kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV320U55N4C 5.5kW 3 Pha 380V

11.177.250 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV312HU22M2 2.2kW 1 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV312HU22M2 2.2kW 1 Pha 220V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV312HU15M2 1.15kW 1 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV312HU15M2 1.15kW 1 Pha 220V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV312HU11M2 1.1kW 1 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV312HU11M2 1.1kW 1 Pha 220V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV312H075M2 0.75kW 1 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV312H075M2 0.75kW 1 Pha 220V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV312H055M2 0.55kW 1 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV312H055M2 0.55kW 1 Pha 220V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV312H037M2 0.37kW 1 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV312H037M2 0.37kW 1 Pha 220V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV312H018M2 0.18kW 1 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV312H018M2 0.18kW 1 Pha 220V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV312HD15M3 15kW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV312HD15M3 15kW 3 Pha 220V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV312HD11M3 11kW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV312HD11M3 11kW 3 Pha 220V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV312HU55M3 5.5kW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV312HU55M3 5.5kW 3 Pha 220V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV312HU40M3 4kW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV312HU40M3 4kW 3 Pha 220V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV312HU30M3 3kW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV312HU30M3 3kW 3 Pha 220V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV312HU22M3 2.2kW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV312HU22M3 2.2kW 3 Pha 220V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV312HU15M3 1.5kW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV312HU15M3 1.5kW 3 Pha 220V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV312HU11M3 1.1kW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV312HU11M3 1.1kW 3 Pha 220V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV312H075M3 0.75kW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV312H075M3 0.75kW 3 Pha 220V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV312H055M3 0.55kW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV312H055M3 0.55kW 3 Pha 220V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV312H037M3 0.37kW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV312H037M3 0.37kW 3 Pha 220V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV312H018M3 0.18kW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV312H018M3 0.18kW 3 Pha 220V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV312HD15N4 15kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV312HD15N4 15kW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV312HD11N4 11kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV312HD11N4 11kW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV312HU75N4 7.5kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV312HU75N4 7.5kW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV312HU55N4 5.5kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV312HU55N4 5.5kW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV312HU40N4 4kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV312HU40N4 4kW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV312HU30N4 3kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV312HU30N4 3kW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV312HU22N4 2.2kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV312HU22N4 2.2kW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV312HU15N4 1.5kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV312HU15N4 1.5kW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV312HU11N4 1.1kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV312HU11N4 1.1kW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV312H075N4 0.75kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV312H075N4 0.75kW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV312H055N4 0.55kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV312H055N4 0.55kW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV312H037N4 0.37kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV312H037N4 0.37kW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV930U55N4 5,5KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV930U55N4 5,5KW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV930U55M3 5,5KW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV930U55M3 5,5KW 3 Pha 220V

33.505.500 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV930U40N4 4KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV930U40N4 4KW 3 Pha 380V

24.575.250 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV930U40M3 4KW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV930U40M3 4KW 3 Pha 220V

31.578.750 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV930U30N4 3KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV930U30N4 3KW 3 Pha 380V

24.153.150 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV930U30M3 3KW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV930U30M3 3KW 3 Pha 220V

30.322.950 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV930U22N4 2,2KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV930U22N4 2,2KW 3 Pha 380V

23.769.900 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV930U22M3 2,2KW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV930U22M3 2,2KW 3 Pha 220V

29.355.900 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV930U15N4 1,5KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV930U15N4 1,5KW 3 Pha 380V

23.433.900 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV930U15M3 1,5KW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV930U15M3 1,5KW 3 Pha 220V

29.193.150 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV930U07N4 0,75KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV930U07N4 0,75KW 3 Pha 380V

23.167.200 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV930U07M3 0,75KW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV930U07M3 0,75KW 3 Pha 220V

28.295.400 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV930D90N4C 90KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV930D90N4C 90KW 3 Pha 380V

92.860.950 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV930D90N4 90KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV930D90N4 90KW 3 Pha 380V

95.211.900 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV930D75N4C 75KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV930D75N4C 75KW 3 Pha 380V

85.768.250 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV930D75N4 75KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV930D75N4 75KW 3 Pha 380V

87.840.900 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV930D75M3C 75KW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV930D75M3C 75KW 3 Pha 220V

157.727.850 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV930D55N4C 55KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV930D55N4C 55KW 3 Pha 380V

83.381.550 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV930D55N4 55KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV930D55N4 55KW 3 Pha 380V

82.766.250 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV930D55M3C 55KW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV930D55M3C 55KW 3 Pha 220V

134.204.250 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV930D45N4 45KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV930D45N4 45KW 3 Pha 380V

65.440.200 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV930D45M3C 45KW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV930D45M3C 45KW 3 Pha 220V

86.542.050 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV930D45M3 45KW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV930D45M3 45KW 3 Pha 220V

103.066.950 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV930D37N4 37KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV930D37N4 37KW 3 Pha 380V

610.953.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV930D30N4 30KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV930D30N4 30KW 3 Pha 380V

50.458.800 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV930D30M3C 30KW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV930D30M3C 30KW 3 Pha 220V

72.937.200 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV930D30M3 30KW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV930D30M3 30KW 3 Pha 220V

81.019.050 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV930D22N4 22KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV930D22N4 22KW 3 Pha 380V

42.144.900 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV930D22M3 22KW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV930D22M3 22KW 3 Pha 220V

56.146.650 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV930D18N4 18,5KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV930D18N4 18,5KW 3 Pha 380V

39.783.450 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV930D18M3 18,5KW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV930D18M3 18,5KW 3 Pha 220V

51.039.450 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV930D15N4 15KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV930D15N4 15KW 3 Pha 380V

37.846.200 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV930D15M3 15KW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV930D15M3 15KW 3 Pha 220V

48.179.250 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV930D11N4 11KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV930D11N4 11KW 3 Pha 380V

31.396.050 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV930D11M3 11KW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV930D11M3 11KW 3 Pha 220V

38.757.600 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV930C31N4F 315KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV930C31N4F 315KW 3 Pha 380V

534.127.650 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV930C31N4C 220kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV930C31N4C 220kW 3 Pha 380V

297.475.500 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV930C25N4F 250KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV930C25N4F 250KW 3 Pha 380V

482.401.500 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV930C22N4C 220kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV930C22N4C 220kW 3 Pha 380V

233.322.600 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV930C22N4 220kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV930C22N4 220kW 3 Pha 380V

236.617.500 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV930C20N4F 200KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV930C20N4F 200KW 3 Pha 380V

476.299.950 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV930C16N4F 160KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV930C16N4F 160KW 3 Pha 380V

341.031.600 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV930C16N4C 160KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV930C16N4C 160KW 3 Pha 380V

166.477.500 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV930C13N4F 132KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV930C13N4F 132KW 3 Pha 380V

323.371.650 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV930C13N4C 132KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV930C13N4C 132KW 3 Pha 380V

146.016.150 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV930C11N4F 110KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV930C11N4F 110KW 3 Pha 380V

317.005.500 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV930C11N4C 110KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV930C11N4C 110KW 3 Pha 380V

138.771.150 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV71HU75N4Z 7,5KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV71HU75N4Z 7,5KW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV71HU75N4 7,5KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV71HU75N4 7,5KW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV71HU75M3 7,5KW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV71HU75M3 7,5KW 3 Pha 220V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV71HU55N4Z 5,5KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV71HU55N4Z 5,5KW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV71HU55N4 5,5KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV71HU55N4 5,5KW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV71HU55M3 5,5KW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV71HU55M3 5,5KW 3 Pha 220V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV71HU40N4Z 4KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV71HU40N4Z 4KW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV71HU40N4 4KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV71HU40N4 4KW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV71HU40M3 4KW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV71HU40M3 4KW 3 Pha 220V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV71HU30N4Z 3KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV71HU30N4Z 3KW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV71HU30N4 3KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV71HU30N4 3KW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV71HU30M3 3KW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV71HU30M3 3KW 3 Pha 220V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV71HU22N4 2,2KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV71HU22N4 2,2KW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV71HU22M3 2,2KW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV71HU22M3 2,2KW 3 Pha 220V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV71HU15N4Z 1,5KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV71HU15N4Z 1,5KW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV71HU15N4 1,5KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV71HU15N4 1,5KW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV71HU15M3 1,5KW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV71HU15M3 1,5KW 3 Pha 220V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV71HD90N4 90KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV71HD90N4 90KW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV71HD75N4Z 75KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV71HD75N4Z 75KW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV71HD75N4 75KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV71HD75N4 75KW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV71HD75M3X 75KW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV71HD75M3X 75KW 3 Pha 220V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV71HD55N4Z 55KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV71HD55N4Z 55KW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV71HD55N4 55KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV71HD55N4 55KW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV71HD55M3X 55KW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV71HD55M3X 55KW 3 Pha 220V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV71HD45N4Z 45KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV71HD45N4Z 45KW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV71HD45N4 45KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV71HD45N4 45KW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV71HD45M3X 45KW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV71HD45M3X 45KW 3 Pha 220V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV71HD37N4Z 37KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV71HD37N4Z 37KW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV71HD37N4 37KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV71HD37N4 37KW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV71HD37M3X 37KW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV71HD37M3X 37KW 3 Pha 220V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV71HD30N4Z 30KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV71HD30N4Z 30KW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV71HD30N4 30KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV71HD30N4 30KW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV71HD30M3X 30KW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV71HD30M3X 30KW 3 Pha 220V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV71HD22N4Z 22KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV71HD22N4Z 22KW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV71HD22N4 22KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV71HD22N4 22KW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV71HD22M3X 22KW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV71HD22M3X 22KW 3 Pha 220V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV71HD18N4Z 18,5KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV71HD18N4Z 18,5KW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV71HD18N4 18,5KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV71HD18N4 18,5KW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV71HD18M3X 18,5KW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV71HD18M3X 18,5KW 3 Pha 220V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV71HD15N4Z 15KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV71HD15N4Z 15KW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV71HD15N4 15KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV71HD15N4 15KW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV71HD15M3X 15KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV71HD15M3X 15KW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV71HD11N4Z 11KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV71HD11N4Z 11KW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV71HD11M3X 11KW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV71HD11M3X 11KW 3 Pha 220V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV71HC50N4 500KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV71HC50N4 500KW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV71HC40N4 400KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV71HC40N4 400KW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV71HC31N4 315KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV71HC31N4 315KW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV71HC28N4 280KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV71HC28N4 280KW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV71HC25N4 250KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV71HC25N4 250KW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV71HC20N4 200KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV71HC20N4 200KW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV71HC16N4 160KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV71HC16N4 160KW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV71HC13N4 132KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV71HC13N4 132KW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV71HC11N4 110KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV71HC11N4 110KW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV71H075N4Z 0.75KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV71H075N4Z 0.75KW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV71H075N4 0,75KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV71H075N4 0,75KW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV71H075M3 0,75KW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV71H075M3 0,75KW 3 Pha 220V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV71H037M3 0,37KW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV71H037M3 0,37KW 3 Pha 220V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV212WD75N4 75kW 100HP 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV212WD75N4 75kW 100HP 3 Pha 380V

128.638.650 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV212WD55N4 55kW 75HP 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV212WD55N4 55kW 75HP 3 Pha 380V

126.183.750 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV212WD45N4 45kW 60HP 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV212WD45N4 45kW 60HP 3 Pha 380V

117.412.050 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV212WD37N4 37kW 50HP 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV212WD37N4 37kW 50HP 3 Pha 380V

110.937.750 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV212WD30N4 30kW 40HP 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV212WD30N4 30kW 40HP 3 Pha 380V

108.240.300 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV212WD22N4 22kW 30HP 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV212WD22N4 22kW 30HP 3 Pha 380V

Giá: 102.419.100 đ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV212WD18N4 18.5kW 25HP 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV212WD18N4 18.5kW 25HP 3 Pha 380V

97.729.800 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV212WD15N4 15kW 20HP 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV212WD15N4 15kW 20HP 3 Pha 380V

62.064.450 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV212WD11N4 11kW 15HP 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV212WD11N4 11kW 15HP 3 Pha 380V

59.550.750 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV212W075N4 75kW 1HP 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV212W075N4 75kW 1HP 3 Pha 380V

11.251.800 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV212HD45N4 45kW 60HP 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV212HD45N4 45kW 60HP 3 Pha 380V

53.344.200 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV212HD37N4 37kW 50HP 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV212HD37N4 37kW 50HP 3 Pha 380V

51.784.950 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV212HD18N4 18.5kW 25HP 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV212HD18N4 18.5kW 25HP 3 Pha 380V

24.226.650 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV212HD15N4 15kW 20HP 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV212HD15N4 15kW 20HP 3 Pha 380V

22.083.600 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV212HD11N4 11kW 15HP 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV212HD11N4 11kW 15HP 3 Pha 380V

13.416.900 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV212HD75N4 75kW 100HP 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV212HD75N4 75kW 100HP 3 Pha 380V

71.656.200 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV212HD55N4 55kW 75HP 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV212HD55N4 55kW 75HP 3 Pha 380V

68.594.400 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV212HD30N4 30kW 40HP 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV212HD30N4 30kW 40HP 3 Pha 380V

39.738.300 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV212HD30M3X 30kW 40HP 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV212HD30M3X 30kW 40HP 3 Pha 220V

106.306.200 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV212HD22N4 22kW 30HP 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV212HD22N4 22kW 30HP 3 Pha 380V

38.751.300 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV212HD22M3X 22kW 30HP 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV212HD22M3X 22kW 30HP 3 Pha 220V

72.083.550 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV212HD18M3X 18.5kW 25HP 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV212HD18M3X 18.5kW 25HP 3 Pha 220V

47.636.400 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV212HD15M3X 15kW 20HP 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV212HD15M3X 15kW 20HP 3 Pha 220V

37.086.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV212HD11M3X 11kW 15HP 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV212HD11M3X 11kW 15HP 3 Pha 220V

33.787.950 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV212WU75N4 7.5kW 10HP 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV212WU75N4 7.5kW 10HP 3 Pha 380V

23.378.250 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV212WU55N4 5.5kW 7.5HP 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV212WU55N4 5.5kW 7.5HP 3 Pha 380V

19.111.050 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV212WU40N4 4kW 5HP 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV212WU40N4 4kW 5HP 3 Pha 380V

15.726.900 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV212HU75N4 7.5kW 10HP 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV212HU75N4 7.5kW 10HP 3 Pha 380V

16.235.100 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV212HU55N4 5.5kW 7.5HP 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV212HU55N4 5.5kW 7.5HP 3 Pha 380V

Giá: 11.173.050 đ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV212HU40N4 4kW 5HP 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV212HU40N4 4kW 5HP 3 Pha 380V

10.693.200 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV212HU30N4 3kW 3HP 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV212HU30N4 3kW 3HP 3 Pha 380V

10.443.300 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV212HU22N4 2.2kW 3HP 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV212HU22N4 2.2kW 3HP 3 Pha 380V

8.632.050 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV212HU15N4 1.5kW 2HP 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV212HU15N4 1.5kW 2HP 3 Pha 380V

8.075.550 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV212H075N4 0.75kW 1HP 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV212H075N4 0.75kW 1HP 3 Pha 380V

7.842.450 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV212HU75M3X 7.5kW 10HP 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV212HU75M3X 7.5kW 10HP 3 Pha 220V

21.862.050 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV212HU55M3X 5.5kW 7.5HP 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV212HU55M3X 5.5kW 7.5HP 3 Pha 220V

18.183.900 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV212HU40M3X 4kW 5HP 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV212HU40M3X 4kW 5HP 3 Pha 220V

14.231.700 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV212HU30M3X 3kW 3HP 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV212HU30M3X 3kW 3HP 3 Pha 220V

11.787.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV212HU22M3X 2.2kW 3HP 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV212HU22M3X 2.2kW 3HP 3 Pha 220V

9.991.800 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV212HU15M3X 1.5kW 5HP 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV212HU15M3X 1.5kW 5HP 3 Pha 220V

9.370.200 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV212H075M3X 0.75kW 1HP 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV212H075M3X 0.75kW 1HP 3 Pha 220V

7.900.200 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đèn pha led Schneider Mureva FL 20W 230V

Đèn pha led Schneider Mureva FL 20W 230V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đèn pha led Schneider Mureva FL 30W 230V

Đèn pha led Schneider Mureva FL 30W 230V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đèn pha led Schneider Mureva FL 50W 230V

Đèn pha led Schneider Mureva FL 50W 230V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đèn pha led Schneider Mureva FL 100W 230V

Đèn pha led Schneider Mureva FL 100W 230V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đèn pha led Schneider Mureva FL 150W 230V

Đèn pha led Schneider Mureva FL 150W 230V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đèn pha led Schneider Mureva FL 200W 230V

Đèn pha led Schneider Mureva FL 200W 230V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đèn pha led Schneider Mureva FL 300W 230V

Đèn pha led Schneider Mureva FL 300W 230V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tụ bù Schneider BLRCS

Tụ bù Schneider BLRCS

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cuộn kháng Schneider LVR

Cuộn kháng Schneider LVR

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ điều khiển tụ bù Schneider

Bộ điều khiển tụ bù Schneider

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ điều khiển tụ bù truyền thông modbus Schneider

Bộ điều khiển tụ bù truyền thông modbus Schneider

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đồng hồ kỹ thuật số PM2000 Schneider

Đồng hồ kỹ thuật số PM2000 Schneider

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

bộ điều khiển kỹ thuật số PM5000 Schneider

bộ điều khiển kỹ thuật số PM5000 Schneider

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đồng hồ tích hợp sắn biến dòng iEM3000

Đồng hồ tích hợp sắn biến dòng iEM3000

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đồng hồ đo VAF PF% Unbalance Schneider

Đồng hồ đo VAF PF% Unbalance Schneider

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đồng hồ dùng cho máy phát Schneider

Đồng hồ dùng cho máy phát Schneider

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Rơ le trung gian không đèn chỉ thị - 3A Schneider

Rơ le trung gian không đèn chỉ thị - 3A Schneider

110.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Rơ le trung gian không đèn chỉ thị - 5A Schneider

Rơ le trung gian không đèn chỉ thị - 5A Schneider

99.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Rơ le trung gian có đèn chỉ thị - 3A Schneider

Rơ le trung gian có đèn chỉ thị - 3A Schneider

82.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Rơ le trung gian có đèn chỉ thị - 5A Schneider

Rơ le trung gian có đèn chỉ thị - 5A Schneider

75.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đê cắm rơ le trung gian Schneider RXZE

Đê cắm rơ le trung gian Schneider RXZE

31.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tiếp điểm phụ (AX) Schneider EZAUX10

Tiếp điểm phụ (AX) Schneider EZAUX10

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tiếp điểm phụ + cảnh báo (AX+AL) Schneider EZAUX11

Tiếp điểm phụ + cảnh báo (AX+AL) Schneider EZAUX11

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cuộn cắt (SHT) 100-130V / 200-277V Schneider EZASHT100AC

Cuộn cắt (SHT) 100-130V / 200-277V Schneider EZASHT100AC

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tấm chắn pha Schneider EZAFASB2

Tấm chắn pha Schneider EZAFASB2

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Che đầu cực 3P Schneider EZATSHD3P

Che đầu cực 3P Schneider EZATSHD3P

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

che đầu cực 4P Schneider EZATSHD4P

che đầu cực 4P Schneider EZATSHD4P

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tay nắm xoay trực tiếp (màu đen) Schneider EZAROTDS

Tay nắm xoay trực tiếp (màu đen) Schneider EZAROTDS

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tay nắm xoay kéo dài (màu đen) Schneider EZAROTE

Tay nắm xoay kéo dài (màu đen) Schneider EZAROTE

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tiếp điểm phụ OF/SD 29450 Schneider

Tiếp điểm phụ OF/SD 29450 Schneider

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cuộn cắt MX 220-240 VAC LV429387 Schneider

Cuộn cắt MX 220-240 VAC LV429387 Schneider

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cuộn cắt MX 24 VDC LV429390 Schneider

Cuộn cắt MX 24 VDC LV429390 Schneider

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cuộn thấp áp MN 220-240 VAC LV429407 Schneider

Cuộn thấp áp MN 220-240 VAC LV429407 Schneider

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cuộn thấp ap MN 24 VDC LV429410 Schneider

Cuộn thấp ap MN 24 VDC LV429410 Schneider

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tấm chắn pha (6 Cái) LV429329 Schneider

Tấm chắn pha (6 Cái) LV429329 Schneider

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Liên động cơ khí dùng cho LC1E Schneider

Liên động cơ khí dùng cho LC1E Schneider

48.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Khối tiếp điểm phụ gắn ở mặt trước LAEN20 2NO Schneider

Khối tiếp điểm phụ gắn ở mặt trước LAEN20 2NO Schneider

48.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Khối tiếp điểm phụ gắn ở mặt trước LAEN02 2NC Schneider

Khối tiếp điểm phụ gắn ở mặt trước LAEN02 2NC Schneider

48.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Phụ kiện nút nhấn, đèn báo Schneider ZBY2101

Phụ kiện nút nhấn, đèn báo Schneider ZBY2101

29.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Hộp mặt xám 1/2/3 lỗ Schneider XALE

Hộp mặt xám 1/2/3 lỗ Schneider XALE

145.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tiếp điểm phụ dùng cho nút nhấn, công tắc họ XA2

Tiếp điểm phụ dùng cho nút nhấn, công tắc họ XA2

15.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giá gắn 4 góc Schneider ABL2K01

Giá gắn 4 góc Schneider ABL2K01

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giá đỡ gắn DIN rail 35mm Schneider

Giá đỡ gắn DIN rail 35mm Schneider

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giá đỡ chữ L nhỏ Schneider ABL2K03A

Giá đỡ chữ L nhỏ Schneider ABL2K03A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giá đỡ chữ L lớn Schneider ABL2K03B

Giá đỡ chữ L lớn Schneider ABL2K03B

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cuộn thấp áp (UVR) 200-240V EZAUVR200AC Schneider

Cuộn thấp áp (UVR) 200-240V EZAUVR200AC Schneider

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Electrical auxiliaries for Easypact EVS

Electrical auxiliaries for Easypact EVS

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Escutcheon and accessories Schneider

Escutcheon and accessories Schneider

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Interlocking using Cable 2devices Schneider

Interlocking using Cable 2devices Schneider

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nút nhấn giữ 22mm XA2EH021 Schneider

Nút nhấn giữ 22mm XA2EH021 Schneider

60.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy Cắt Không Khí Schneider EVS 65kA 3P Fix type

Máy Cắt Không Khí Schneider EVS 65kA 3P Fix type

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy Cắt Không Khí Schneider EVS 65kA 3P Drawout Type

Máy Cắt Không Khí Schneider EVS 65kA 3P Drawout Type

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy Cắt Không Khí Schneider EVS 65kA 4P Fix Type

Máy Cắt Không Khí Schneider EVS 65kA 4P Fix Type

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy Cắt Không Khí Schneider EVS 65kA 4P Drawout Type

Máy Cắt Không Khí Schneider EVS 65kA 4P Drawout Type

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cầu dao tự động Acti9 RCBO 1P+N 6kA 30mA 6-40A Schneider

Cầu dao tự động Acti9 RCBO 1P+N 6kA 30mA 6-40A Schneider

1.182.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cầu Dao Schneider Easy9 Slim RCBO 1P+N 4.5kA 30m (6-32A)

Cầu Dao Schneider Easy9 Slim RCBO 1P+N 4.5kA 30m (6-32A)

461.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cầu Dao Schneider Easy9 RCBO 1P+N, 4.5kA 30mA (10-32A)

Cầu Dao Schneider Easy9 RCBO 1P+N, 4.5kA 30mA (10-32A)

461.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

CB bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2ME Schneider

CB bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2ME Schneider

742.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

CB bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2P Schneider

CB bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2P Schneider

913.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

CB Bảo Vệ Động Cơ GZ1E01 Schneider

CB Bảo Vệ Động Cơ GZ1E01 Schneider

514.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

CB bảo vệ động cơ loại từ GV2LE Schneider

CB bảo vệ động cơ loại từ GV2LE Schneider

695.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

CB bảo vệ động cơ loại từ GV2L Schneider

CB bảo vệ động cơ loại từ GV2L Schneider

868.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

ELCB Schneider Type N 25kA 3P 63A-250A

ELCB Schneider Type N 25kA 3P 63A-250A

4.428.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

ELCB Schneider Type N 25kA 4P 63A-250A

ELCB Schneider Type N 25kA 4P 63A-250A

5.665.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

ELCB Schneider Type H 36kA 3P 63A-250A

ELCB Schneider Type H 36kA 3P 63A-250A

4.926.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

ELCB Schneider Type H 36kA 4P 63A-250A

ELCB Schneider Type H 36kA 4P 63A-250A

6.158.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

CB chống sét Schneider A9L16632 1P+N 50kA

CB chống sét Schneider A9L16632 1P+N 50kA

6.798.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

CB chống sét Schneider A9L16633 3P 50kA

CB chống sét Schneider A9L16633 3P 50kA

10.064.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

CB chống sét Schneider A9L16634 3P+N 50kA

CB chống sét Schneider A9L16634 3P+N 50kA

12.579.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

CB Chống Sét Schneider 1P 20kA-65kA Draw-out

CB Chống Sét Schneider 1P 20kA-65kA Draw-out

1.237.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

CB Chống Sét Schneider 1P+N 8kA-65kA Draw-out

CB Chống Sét Schneider 1P+N 8kA-65kA Draw-out

1.732.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

CB Chống Sét Schneider 3P+N 20kA-65kA Draw-out

CB Chống Sét Schneider 3P+N 20kA-65kA Draw-out

4.116.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

CB Chống Sét Schneider 1P 20kA-40kA Fixed

CB Chống Sét Schneider 1P 20kA-40kA Fixed

1.134.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

CB Chống Sét Schneider 1P+N 20kA-40kA Fixed

CB Chống Sét Schneider 1P+N 20kA-40kA Fixed

1.890.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

CB Chống Sét Schneider 3P+N 20kA-65kA Fixed

CB Chống Sét Schneider 3P+N 20kA-65kA Fixed

3.814.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền 1P 20kA

Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền 1P 20kA

382.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

SPD Chống Sét Lan Truyền 1P+N, 3P+N Schneider

SPD Chống Sét Lan Truyền 1P+N, 3P+N Schneider

595.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tủ Điện Nhựa Âm Tường - Resi9 MP Schneider (4 - 36 Module)

Tủ Điện Nhựa Âm Tường - Resi9 MP Schneider (4 - 36 Module)

238.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tủ Điện Nhựa Nổi - Resi9 MP Schneider(4 - 36 Module)

Tủ Điện Nhựa Nổi - Resi9 MP Schneider(4 - 36 Module)

232.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tủ điện kim loại Schneider Acti9 (4 - 16 module)

Tủ điện kim loại Schneider Acti9 (4 - 16 module)

399.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tủ Điện Âm Tường Schneider 8-36 Module

Tủ Điện Âm Tường Schneider 8-36 Module

138.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tủ điện nhựa âm tường - E9 (nhập khẩu từ Nga) Schneider

Tủ điện nhựa âm tường - E9 (nhập khẩu từ Nga) Schneider

122.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Thiết bị ổn áp AVR LSW500-IND

Thiết bị ổn áp AVR LSW500-IND

341.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Thiết bị ổn áp AVR LSW800-IND

Thiết bị ổn áp AVR LSW800-IND

365.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Thiết bị ổn áp AVR LSW1200-IND

Thiết bị ổn áp AVR LSW1200-IND

461.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Thiết bị ổn áp AVR LSW2000-IND

Thiết bị ổn áp AVR LSW2000-IND

751.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cảm biến độ sáng 2-2000lux gắn tủ điện, tải 16A

Cảm biến độ sáng 2-2000lux gắn tủ điện, tải 16A

2.963.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cảm biến độ sáng 2-2000lux gắn tường, tải 16A CCT15369

Cảm biến độ sáng 2-2000lux gắn tường, tải 16A CCT15369

3.841.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cảm biến độ sáng 3-2000lux gắn tường, tải 10A Schneider

Cảm biến độ sáng 3-2000lux gắn tường, tải 10A Schneider

2.260.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cáp mạng Cat5e, thùng 305m

Cáp mạng Cat5e, thùng 305m

2.355.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cáp mạng Cat6, thùng 305m

Cáp mạng Cat6, thùng 305m

3.193.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Dây nhảy 2m, Cat5e màu xanh dương

Dây nhảy 2m, Cat5e màu xanh dương

74.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Dây nhảy 3m Cat5e

Dây nhảy 3m Cat5e

97.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Dây nhảy 5m, Cat5e

Dây nhảy 5m, Cat5e

121.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Dây nhảy 2m Cat6

Dây nhảy 2m Cat6

95.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Dây nhảy 3m, Cat6

Dây nhảy 3m, Cat6

111.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Dây nhảy 5m Cat6

Dây nhảy 5m Cat6

151.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Modular Jack RJ45, loại keystone Cat5e UTP, Màu Trắng

Modular Jack RJ45, loại keystone Cat5e UTP, Màu Trắng

91.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Modular Jack RJ45, loại keystone Cat6 UTP, Màu Trắng

Modular Jack RJ45, loại keystone Cat6 UTP, Màu Trắng

103.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cầu chì xung A9C30811

Cầu chì xung A9C30811

277.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cầu chì xung A9C30812

Cầu chì xung A9C30812

457.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cầu chì xung A9C30831

Cầu chì xung A9C30831

504.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cầu chì xung A9C30815

Cầu chì xung A9C30815

617.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cầu chì xung ACTI9-A9C32816

Cầu chì xung ACTI9-A9C32816

618.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cầu chì A9C32836

Cầu chì A9C32836

470.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cầu chì xung A9C33811

Cầu chì xung A9C33811

646.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cầu chì xung A9C32811

Cầu chì xung A9C32811

470.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

CẦU CHÌ SCHNEIDER 10 X 38 AM 8A

CẦU CHÌ SCHNEIDER 10 X 38 AM 8A

42.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

CẦU CHÌ SCHNEIDER 22 X 58 AM 125A

CẦU CHÌ SCHNEIDER 22 X 58 AM 125A

117.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

CẦU CHÌ BẢO VỆ SCHNEIDER DF221

CẦU CHÌ BẢO VỆ SCHNEIDER DF221

308.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

CẦU CHÌ BẢO VỆ SCHNEIDER DF222

CẦU CHÌ BẢO VỆ SCHNEIDER DF222

652.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

CẦU CHÌ BẢO VỆ SCHNEIDER DF223VC

CẦU CHÌ BẢO VỆ SCHNEIDER DF223VC

1.042.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

CẦU CHÌ BẢO VỆ SCHNEIDER DF223NVC

CẦU CHÌ BẢO VỆ SCHNEIDER DF223NVC

1.439.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

CẦU CHÌ BẢO VỆ DF81

CẦU CHÌ BẢO VỆ DF81

125.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

CẦU CHÌ BẢO VỆ DF81N

CẦU CHÌ BẢO VỆ DF81N

173.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

CẦU CHÌ BẢO VỆ DF83

CẦU CHÌ BẢO VỆ DF83

342.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

CẦU CHÌ BẢO VỆ DF83N

CẦU CHÌ BẢO VỆ DF83N

479.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

CẦU CHÌ CÁCH LY STL ACTI9 A9N15636

CẦU CHÌ CÁCH LY STL ACTI9 A9N15636

87.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

CẦU CHÌ CÁCH LY STL ACTI9 A9N15651

CẦU CHÌ CÁCH LY STL ACTI9 A9N15651

167.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

CẦU CHÌ CÁCH LY STL ACTI9 A9N15656

CẦU CHÌ CÁCH LY STL ACTI9 A9N15656

281.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cảm Biến Hồng Ngoại 1 Kênh, 1000W, 360 Độ Mini CCT56P001 Schneider

Cảm Biến Hồng Ngoại 1 Kênh, 1000W, 360 Độ Mini CCT56P001 Schneider

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cảm Biến Hồng Ngoại 1 Kênh, 2000W, 360 Độ SAE_UE_MS_CSAWE Schneider

Cảm Biến Hồng Ngoại 1 Kênh, 2000W, 360 Độ SAE_UE_MS_CSAWE Schneider

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cảm Biến Hồng Ngoại 2 Kênh, 1000W, 360 Độ Mini CCT570003 Schneider

Cảm Biến Hồng Ngoại 2 Kênh, 1000W, 360 Độ Mini CCT570003 Schneider

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cảm Biến Hồng Ngoại 1000W, 120 Độ, Ngoài Trời CCT56P004 Schneider

Cảm Biến Hồng Ngoại 1000W, 120 Độ, Ngoài Trời CCT56P004 Schneider

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cảm Biến Hồng Ngoại & Siêu Âm, 1 Kênh 2000W CCT551011 Schneider

Cảm Biến Hồng Ngoại & Siêu Âm, 1 Kênh 2000W CCT551011 Schneider

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Điều Khiển Từ Xa Dùng Cho Lập Trình CCT551011 Schneider

Điều Khiển Từ Xa Dùng Cho Lập Trình CCT551011 Schneider

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV630D55N4 55kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV630D55N4 55kW 3 Pha 380V

70.423.500 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV630D37N4 37kW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV630D37N4 37kW 3 Pha 380V

51.359.700 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV930D37M3C 37KW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV930D37M3C 37KW 3 Pha 220V

81.382.350 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV930D37M3 37KW 3 Pha 220V

Biến tần Schneider ATV930D37M3 37KW 3 Pha 220V

82.016.550 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV71HU22N4Z 2,2KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV71HU22N4Z 2,2KW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV71HD11N4 11KW 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV71HD11N4 11KW 3 Pha 380V

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV212WU22N4 2.2kW 3HP 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV212WU22N4 2.2kW 3HP 3 Pha 380V

13.017.900 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Biến tần Schneider ATV212WU15N4 1.5kW 2HP 3 Pha 380V

Biến tần Schneider ATV212WU15N4 1.5kW 2HP 3 Pha 380V

11.838.750 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ công tắc đôi 1 chiều 16AX có LED AvatarOn E8332L1LED_WE_G19

Bộ công tắc đôi 1 chiều 16AX có LED AvatarOn E8332L1LED_WE_G19

163.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ Công Tắc Trung Gian 16AX AvatarOn E8331M_WE_G19

Bộ Công Tắc Trung Gian 16AX AvatarOn E8331M_WE_G19

192.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ Công Tắc Đơn 2 Cực Schneider 20A AvatarOn E8331D20N_WE_G19

Bộ Công Tắc Đơn 2 Cực Schneider 20A AvatarOn E8331D20N_WE_G19

256.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Công tắc đôi 2 cực 20A AvatarOn E8332DN20N_WE_G19

Công tắc đôi 2 cực 20A AvatarOn E8332DN20N_WE_G19

442.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ Nút Nhấn Chuông Đơn 10A AvatarOn E8331BPL1_WE_G19

Bộ Nút Nhấn Chuông Đơn 10A AvatarOn E8331BPL1_WE_G19

155.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ Điều Chỉnh Ánh Sáng Đèn 250VA AvatarOn E8331RD250_WE

Bộ Điều Chỉnh Ánh Sáng Đèn 250VA AvatarOn E8331RD250_WE

952.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Ổ Cắm Đôi 3 Chấu 16A AvatarOn E83426UES2_WE_G19 Schneider

Ổ Cắm Đôi 3 Chấu 16A AvatarOn E83426UES2_WE_G19 Schneider

209.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ Ổ Cắm Đôi Hai Chấu 10A AvatarOn E83426U2_WE_G19 Schneider

Bộ Ổ Cắm Đôi Hai Chấu 10A AvatarOn E83426U2_WE_G19 Schneider

126.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ Ổ Sạc USB Đôi 2.1A AvatarOn E8332USB_WE_G19 Schneider

Bộ Ổ Sạc USB Đôi 2.1A AvatarOn E8332USB_WE_G19 Schneider

792.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ Ổ Cắm Đơn Đa Năng 16A AvatarOn E83426TS_WE_G19 Schneider

Bộ Ổ Cắm Đơn Đa Năng 16A AvatarOn E83426TS_WE_G19 Schneider

269.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ Ổ Cắm Đơn Đa Năng 16A, Có Công Tắc AvatarOn E8315TS_WE_G19

Bộ Ổ Cắm Đơn Đa Năng 16A, Có Công Tắc AvatarOn E8315TS_WE_G19

Giá: 314.000 đ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ ổ cắm TV đơn AvatarOn E8331TV_WE_G19

Bộ ổ cắm TV đơn AvatarOn E8331TV_WE_G19

224.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ Ổ Cắm Điện Thoại AvatarOn E8331RJS4_WE_G19

Bộ Ổ Cắm Điện Thoại AvatarOn E8331RJS4_WE_G19

144.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ Ổ Cắm Mạng Cat5e Đơn AvatarOn E8331RJS5_WE_G19

Bộ Ổ Cắm Mạng Cat5e Đơn AvatarOn E8331RJS5_WE_G19

185.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ ổ cắm mạng cat5e đôi AvatarOn E8332RJS5_WE_G19

Bộ ổ cắm mạng cat5e đôi AvatarOn E8332RJS5_WE_G19

296.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ ổ cắm mạng CAT6 đơn AvatarOn E8331RJS6_WE_G19

Bộ ổ cắm mạng CAT6 đơn AvatarOn E8331RJS6_WE_G19

257.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ ổ cắm mạng cat6 đôi AvatarOn E8332RJS6_WE_G19

Bộ ổ cắm mạng cat6 đôi AvatarOn E8332RJS6_WE_G19

384.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ công tắc chìa khóa thẻ AvatarOn

Bộ công tắc chìa khóa thẻ AvatarOn

736.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ công tắc chuông AvatarOn E8331BPDMW_WE_G19

Bộ công tắc chuông AvatarOn E8331BPDMW_WE_G19

488.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mặt che trơn AvatarOn E8330X_WE_G19

Mặt che trơn AvatarOn E8330X_WE_G19

89.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đế âm cho mặt đơn chuẩn Anh AvatarOn A3B050_G19

Đế âm cho mặt đơn chuẩn Anh AvatarOn A3B050_G19

19.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đèn Chân Tường AvatarOn E8390FLW_WE_G19 Schneider

Đèn Chân Tường AvatarOn E8390FLW_WE_G19 Schneider

448.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cảm biến chất lượng không khí AvatarOn E83PM25_WE

Cảm biến chất lượng không khí AvatarOn E83PM25_WE

1.559.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Công Tắc Đơn 1 Chiều 16AX Vivace KB31_1_WE_G19 Schneider

Công Tắc Đơn 1 Chiều 16AX Vivace KB31_1_WE_G19 Schneider

46.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Công Tắc Đôi 1 Chiều 16AX Vivace KB32_1_WE_G19 Schneider

Công Tắc Đôi 1 Chiều 16AX Vivace KB32_1_WE_G19 Schneider

66.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ Công Tắc Ba 1 Chiều 16AX Vivace KB33_1_WE_G19 Schneider

Bộ Công Tắc Ba 1 Chiều 16AX Vivace KB33_1_WE_G19 Schneider

87.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ Công Tắc Bốn 1 Chiều 16AX Vivace KB34S_1_WE_G19 Schneider

Bộ Công Tắc Bốn 1 Chiều 16AX Vivace KB34S_1_WE_G19 Schneider

231.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Công Tắc Đơn 2 Chiều 16AX Vivace KB31_WE_G19 Schneider

Công Tắc Đơn 2 Chiều 16AX Vivace KB31_WE_G19 Schneider

50.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ Công Tắc Đôi 2 Chiều 16AX Vivace KB32_WE_G19 Schneider

Bộ Công Tắc Đôi 2 Chiều 16AX Vivace KB32_WE_G19 Schneider

81.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ Công Tắc Ba 2 Chiều Vivace KB33_WE_G19 Schneider

Bộ Công Tắc Ba 2 Chiều Vivace KB33_WE_G19 Schneider

116.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ Công Tắc Bốn 2 Chiều Vivace KB34S_WE_G19 Schneider

Bộ Công Tắc Bốn 2 Chiều Vivace KB34S_WE_G19 Schneider

256.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ Công Tắc Trung Gian 10AX Vivace KB31IA_WE_G19 Schneider

Bộ Công Tắc Trung Gian 10AX Vivace KB31IA_WE_G19 Schneider

152.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ Nút Nhấn Chuông 10A Vivace KB31BPB_WE_G19 Schneider

Bộ Nút Nhấn Chuông 10A Vivace KB31BPB_WE_G19 Schneider

59.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Công Tắc Đơn 2 Cực 20A Vivace KB31D20NE_WE_G19 Schneider

Công Tắc Đơn 2 Cực 20A Vivace KB31D20NE_WE_G19 Schneider

124.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ Công Tắc Đôi 2 Cực 20A Vivace KB32D20NE_WE_G19 Schneider

Bộ Công Tắc Đôi 2 Cực 20A Vivace KB32D20NE_WE_G19 Schneider

227.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Công Tắc Đơn 2 Cực 45A Vivace KB31DR45N_WE_G19 Schneider

Công Tắc Đơn 2 Cực 45A Vivace KB31DR45N_WE_G19 Schneider

317.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Ổ Cắm Đơn 2 Chấu 10A Vivace KB426US_WE_G19 Schneider

Ổ Cắm Đơn 2 Chấu 10A Vivace KB426US_WE_G19 Schneider

71.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ Ổ Cắm Đôi 2 Chấu 10A Vivace KB426US2_WE_G19 Schneider

Bộ Ổ Cắm Đôi 2 Chấu 10A Vivace KB426US2_WE_G19 Schneider

99.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ Ổ Cắm Đơn 3 Chấu 16A Vivace KB426UEST_G19 Schneider

Bộ Ổ Cắm Đơn 3 Chấu 16A Vivace KB426UEST_G19 Schneider

99.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ Ổ Cắm Đôi 3 Chấu 16A Vivace KB426UES2_WE_G19 Schneider

Bộ Ổ Cắm Đôi 3 Chấu 16A Vivace KB426UES2_WE_G19 Schneider

149.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ Ổ Cắm Đơn Đa Năng 13A Vivace KB413S Schneider

Bộ Ổ Cắm Đơn Đa Năng 13A Vivace KB413S Schneider

124.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ Ổ Cắm Đôi Đa Năng 13A Vivace KBT413S_WE_G19 Schneider

Bộ Ổ Cắm Đôi Đa Năng 13A Vivace KBT413S_WE_G19 Schneider

243.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ Ổ Cắm TV Đơn Vivace KB31TV_WE Schneider

Bộ Ổ Cắm TV Đơn Vivace KB31TV_WE Schneider

100.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ Ổ Cắm Điện Thoại Đơn Vivace KB31TS_WE Schneider

Bộ Ổ Cắm Điện Thoại Đơn Vivace KB31TS_WE Schneider

92.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ Ổ Cắm Điện Thoại Đôi Vivace KB32TS Schneider

Bộ Ổ Cắm Điện Thoại Đôi Vivace KB32TS Schneider

133.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ Ổ Cắm Mạng Cat5e Đơn Vivace KB31RJ5E_WE Schneider

Bộ Ổ Cắm Mạng Cat5e Đơn Vivace KB31RJ5E_WE Schneider

125.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ Ổ Cắm Mạng Cat5e Đôi Vivace KB32RJ5E Schneider

Bộ Ổ Cắm Mạng Cat5e Đôi Vivace KB32RJ5E Schneider

187.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ Ổ Cắm Mạng Cat6 Đơn Vivace KB31RJ6_WE Schneider

Bộ Ổ Cắm Mạng Cat6 Đơn Vivace KB31RJ6_WE Schneider

164.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ Ổ Cắm Mạng Cat6 Đôi Vivace KB32RJ6 Schneider

Bộ Ổ Cắm Mạng Cat6 Đôi Vivace KB32RJ6 Schneider

256.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Ổ Cắm Đơn Sạc USB 2.1A Vivace KB31USB_WE_G19 Schneider

Ổ Cắm Đơn Sạc USB 2.1A Vivace KB31USB_WE_G19 Schneider

737.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Ổ Cắm Đôi Sạc USB 2.1A Vivace KB32USB_WE_G19 Schneider

Ổ Cắm Đôi Sạc USB 2.1A Vivace KB32USB_WE_G19 Schneider

1.165.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ Ổ Cắm Đa Năng Và USB Vivace KB42616USB_WE_G19 Schneider

Bộ Ổ Cắm Đa Năng Và USB Vivace KB42616USB_WE_G19 Schneider

1.117.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Dimmer Điều Chỉnh Ánh Sáng Đèn 400W Vivace KB31RD400_WE Schneider

Dimmer Điều Chỉnh Ánh Sáng Đèn 400W Vivace KB31RD400_WE Schneider

379.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ công tắc điều khiển tốc độ quạt Vivace KB31RF250_WE

Bộ công tắc điều khiển tốc độ quạt Vivace KB31RF250_WE

306.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ công tắc chuông KB31BD_C_WE

Bộ công tắc chuông KB31BD_C_WE

280.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ công tắc KB32SDC_WE

Bộ công tắc KB32SDC_WE

232.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ công tắc đơn 2 chiều 10AX Mureva MUR35021

Bộ công tắc đơn 2 chiều 10AX Mureva MUR35021

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ công tắc đôi 2 chiều 10AX Mureva MUR35022

Bộ công tắc đôi 2 chiều 10AX Mureva MUR35022

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mặt Cho 1 Thiết Bị Size M Zencelo A A8401M_WE_G19 Schneider

Mặt Cho 1 Thiết Bị Size M Zencelo A A8401M_WE_G19 Schneider

26.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ công tắc đơn 2 cực 16AX Mureva MUR35033

Bộ công tắc đơn 2 cực 16AX Mureva MUR35033

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Ổ cắm đơn 16A 2P+E Mureva MUR36034

Ổ cắm đơn 16A 2P+E Mureva MUR36034

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Ổ cắm đôi Mureva MUR36029

Ổ cắm đôi Mureva MUR36029

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Ổ cắm ba 16A 2P+E Mureva MUR36038

Ổ cắm ba 16A 2P+E Mureva MUR36038

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Ổ cắm đơn có công tắc 10AX Mureva MUR36024

Ổ cắm đơn có công tắc 10AX Mureva MUR36024

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mặt Cho 1 Thiết Bị Size S Zencelo A A8401S_WE_G19 Schneider

Mặt Cho 1 Thiết Bị Size S Zencelo A A8401S_WE_G19 Schneider

26.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mặt Cho 2 Thiết Bị Size S Zencelo A A8402S_WE_G19 Schneider

Mặt Cho 2 Thiết Bị Size S Zencelo A A8402S_WE_G19 Schneider

26.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mặt Cho 3 Thiết Bị Size L Zencelo A A8401L_WE_G19 Schneider

Mặt Cho 3 Thiết Bị Size L Zencelo A A8401L_WE_G19 Schneider

26.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mặt Cho 4 Thiết Bị Size S Zencelo A A84T04L_WE_G19 Schneider

Mặt Cho 4 Thiết Bị Size S Zencelo A A84T04L_WE_G19 Schneider

46.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mặt Cho 6 Thiết Bị Size S Zencelo A A84T02L_WE_G19 Schneider

Mặt Cho 6 Thiết Bị Size S Zencelo A A84T02L_WE_G19 Schneider

46.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mặt Cho MCB 1 Cực Zencelo A A8401MCB_WE_G19 Schneider

Mặt Cho MCB 1 Cực Zencelo A A8401MCB_WE_G19 Schneider

Giá: 26.000 đ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Lõi Che Cầu Dao An Toàn Zencelo A A8401SB_WE_G19 Schneider

Lõi Che Cầu Dao An Toàn Zencelo A A8401SB_WE_G19 Schneider

11.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mặt Cho MCB 2 Cực Zencelo A A8402MCB_WE_G19 Schneider

Mặt Cho MCB 2 Cực Zencelo A A8402MCB_WE_G19 Schneider

26.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Ổ Data Cat6, Size S Zencelo A 8431SRJ6V_WE_G19 Schneider

Ổ Data Cat6, Size S Zencelo A 8431SRJ6V_WE_G19 Schneider

163.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Ổ Điện Thoại Size S Zencelo A 8431SRJ4_WE_G19 Schneider

Ổ Điện Thoại Size S Zencelo A 8431SRJ4_WE_G19 Schneider

85.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Ổ TV Size S Zencelo A 8431STV_WE_G19 Schneider

Ổ TV Size S Zencelo A 8431STV_WE_G19 Schneider

85.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Công Tắc 1 Chiều 16AX, Size S Zencelo A 8431S_1_WE_G19 Schneider

Công Tắc 1 Chiều 16AX, Size S Zencelo A 8431S_1_WE_G19 Schneider

49.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Công Tắc 2 Chiều 16AX, Size S Zencelo A 8431S_2_WE_G19 Schneider

Công Tắc 2 Chiều 16AX, Size S Zencelo A 8431S_2_WE_G19 Schneider

62.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Công Tắc 1 Chiều 16AX, Size M Zencelo A 8431M_1_WE_G19 Schneider

Công Tắc 1 Chiều 16AX, Size M Zencelo A 8431M_1_WE_G19 Schneider

60.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Công Tắc 2 Chiều 16AX, Size M Zencelo A 8431M_2_WE_G19 Schneider

Công Tắc 2 Chiều 16AX, Size M Zencelo A 8431M_2_WE_G19 Schneider

74.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Công Tắc 1 Chiều 16AX, Size L Zencelo A 8431L_1_WE_G19 Schneider

Công Tắc 1 Chiều 16AX, Size L Zencelo A 8431L_1_WE_G19 Schneider

67.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Công Tắc 2 Chiều 16AX, Size L Zencelo A 8431L_2_WE_G19 Schneider

Công Tắc 2 Chiều 16AX, Size L Zencelo A 8431L_2_WE_G19 Schneider

89.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Công Tắc Trung Gian 16AX Size M Zencelo A 8431M_3_WE_G19 Schneider

Công Tắc Trung Gian 16AX Size M Zencelo A 8431M_3_WE_G19 Schneider

96.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Công Tắc 2 Cực 20A Size M Zencelo A 8431MD20_WE_G19 Schneider

Công Tắc 2 Cực 20A Size M Zencelo A 8431MD20_WE_G19 Schneider

170.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nút Nhấn Chuông Size S Zencelo A 8431SBP_WE_G19 Schneider

Nút Nhấn Chuông Size S Zencelo A 8431SBP_WE_G19 Schneider

82.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nút Che Trơn Size S Zencelo A 8430SP_WE_G19 Schneider

Nút Che Trơn Size S Zencelo A 8430SP_WE_G19 Schneider

7.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nút Che Trơn, Size L Zencelo A 8430LP_WE_G19 Schneider

Nút Che Trơn, Size L Zencelo A 8430LP_WE_G19 Schneider

15.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Ổ Cắm Đơn 2 Chấu 10A Size S Zencelo A 84426SUS_WE_G19 Schneider

Ổ Cắm Đơn 2 Chấu 10A Size S Zencelo A 84426SUS_WE_G19 Schneider

45.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Ổ Cắm Đơn 3 Chấu 16A Size 2S Zencelo A 84426MUES_WE_G19 Schneider

Ổ Cắm Đơn 3 Chấu 16A Size 2S Zencelo A 84426MUES_WE_G19 Schneider

82.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Ổ Cắm Đôi 3 Chấu 16A Size L Zencelo A 84426LUES2_WE_G19 Schneider

Ổ Cắm Đôi 3 Chấu 16A Size L Zencelo A 84426LUES2_WE_G19 Schneider

96.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Ổ Sạc Usb 2.1A Đơn, Size S Zencelo A 8431USB_WE Schneider

Ổ Sạc Usb 2.1A Đơn, Size S Zencelo A 8431USB_WE Schneider

251.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Ổ Sạc Usb 2.1A Đôi, Size 2s Zencelo A 8432USB_WE Schneider

Ổ Sạc Usb 2.1A Đôi, Size 2s Zencelo A 8432USB_WE Schneider

348.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đèn Hiển Thị KHÔNG LÀM PHIỀN Zencelo A 8430SDND_WE Schneider

Đèn Hiển Thị KHÔNG LÀM PHIỀN Zencelo A 8430SDND_WE Schneider

Giá: 180.000 đ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Công Tắc “Không Làm Phiền” Zencelo A 8431SDND_WE_G19 Schneider

Công Tắc “Không Làm Phiền” Zencelo A 8431SDND_WE_G19 Schneider

257.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Công Tắc “Xin Dọn Phòng” Zencelo A 8431SPCU_WE_G19 Schneider

Công Tắc “Xin Dọn Phòng” Zencelo A 8431SPCU_WE_G19 Schneider

257.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đèn Báo Đỏ Zencelo A 8430SNRD_WE_G19 Schneider

Đèn Báo Đỏ Zencelo A 8430SNRD_WE_G19 Schneider

104.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đèn Báo Xanh Zencelo A 8430SNGN_WE_G19 Schneider

Đèn Báo Xanh Zencelo A 8430SNGN_WE_G19 Schneider

97.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mặt Cho Cho 1 Thiết Bị S-Flexi FG1051_WE Schneider

Mặt Cho Cho 1 Thiết Bị S-Flexi FG1051_WE Schneider

12.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mặt Cho 2 Thiết Bị Size S S-Flexi FG1052_WE Schneider

Mặt Cho 2 Thiết Bị Size S S-Flexi FG1052_WE Schneider

12.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mặt Cho 3 Thiết Bị Size S S-Flexi FG1053_WE Schneider

Mặt Cho 3 Thiết Bị Size S S-Flexi FG1053_WE Schneider

12.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mặt Cho 4 Thiết Bị Size S S-Flexi FST1054H_WE_G19 Schneider

Mặt Cho 4 Thiết Bị Size S S-Flexi FST1054H_WE_G19 Schneider

31.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mặt Cho 6 Thiết Bị, Size S S-Flexi FST1058H_WE_G19 Schneider

Mặt Cho 6 Thiết Bị, Size S S-Flexi FST1058H_WE_G19 Schneider

31.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mặt Cho 1 Thiết Bị Size M S-Flexi FG1050_WE Schneider

Mặt Cho 1 Thiết Bị Size M S-Flexi FG1050_WE Schneider

12.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nút Che Trơn Có Lỗ Trống, Size M S-FLexi F50XM2_WE Schneider

Nút Che Trơn Có Lỗ Trống, Size M S-FLexi F50XM2_WE Schneider

10.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mặt Cho MCB 1 Cực S-Flexi FG1051MCB_WE_G19 Schneider

Mặt Cho MCB 1 Cực S-Flexi FG1051MCB_WE_G19 Schneider

16.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Công Tắc 1 Chiều 16AX, Size S S-Flexi F50M1_5_WE Schneider

Công Tắc 1 Chiều 16AX, Size S S-Flexi F50M1_5_WE Schneider

12.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mặt Cho MCB 2 Cực S-Flexi FG1052MCB_WE_G19 Schneider

Mặt Cho MCB 2 Cực S-Flexi FG1052MCB_WE_G19 Schneider

16.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Công Tắc 2 Chiều 16AX, Size S S-Flexi F50M1_5_WE Schneider

Công Tắc 2 Chiều 16AX, Size S S-Flexi F50M1_5_WE Schneider

32.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Công Tắc 1 Chiều 16AX, Size M S-Flexi F50M2_WE Schneider

Công Tắc 1 Chiều 16AX, Size M S-Flexi F50M2_WE Schneider

25.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Công Tắc 2 Chiều 16AX, Size M S-FLexi F50_2M2_WE Schneider

Công Tắc 2 Chiều 16AX, Size M S-FLexi F50_2M2_WE Schneider

36.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Công Tắc 1 Chiều 16AX, Size L S-FLexi F50M4_WE Schneider

Công Tắc 1 Chiều 16AX, Size L S-FLexi F50M4_WE Schneider

30.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Công Tắc 2 Chiều 16AX, Size L S-Flexi F50_2M4_WE Schneider

Công Tắc 2 Chiều 16AX, Size L S-Flexi F50_2M4_WE Schneider

33.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Công Tắc 1 Chiều 16AX, Size XS S-FLexi F50M1_WE Schneider

Công Tắc 1 Chiều 16AX, Size XS S-FLexi F50M1_WE Schneider

18.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Công Tắc 2 Chiều 16AX, Size XS S-Flexi F50_2M1_WE Schneider

Công Tắc 2 Chiều 16AX, Size XS S-Flexi F50_2M1_WE Schneider

27.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nút Nhấn Chuông 10A, Size L S-Flexi F50BPM4_WE Schneider

Nút Nhấn Chuông 10A, Size L S-Flexi F50BPM4_WE Schneider

42.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nút Che Trơn, Size XS S-Flexi F50XM1_WE Schneider

Nút Che Trơn, Size XS S-Flexi F50XM1_WE Schneider

9.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Ổ Cắm Đơn 2 Chấu 10A, Size S S-Flexi F30426USM_WE_G19 Schneider

Ổ Cắm Đơn 2 Chấu 10A, Size S S-Flexi F30426USM_WE_G19 Schneider

24.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Ổ Cắm Đơn 2 Chấu 10A S-Flexi F1426USM_WE Schneider

Ổ Cắm Đơn 2 Chấu 10A S-Flexi F1426USM_WE Schneider

42.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Ổ Cắm Đơn 3 Chấu 16A Size M S-Flexi F1426UESM_WE_G19 Schneider

Ổ Cắm Đơn 3 Chấu 16A Size M S-Flexi F1426UESM_WE_G19 Schneider

65.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Ổ Cắm Đơn 3 Chấu S-Flexi 13A Size M F1426UAM_WE Schneider

Ổ Cắm Đơn 3 Chấu S-Flexi 13A Size M F1426UAM_WE Schneider

65.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Ổ Cắm Đôi 3 Chấu Size L S-Flexi F1426UEST2M_WE_G19 Schneider

Ổ Cắm Đôi 3 Chấu Size L S-Flexi F1426UEST2M_WE_G19 Schneider

56.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Ổ Cắm TV, Size S S-Flexi F30TVSM_WE_G19 Schneider

Ổ Cắm TV, Size S S-Flexi F30TVSM_WE_G19 Schneider

49.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Ổ Cắm Điện Thoại S-Flexi F30R4M_WE_G19 Schneider

Ổ Cắm Điện Thoại S-Flexi F30R4M_WE_G19 Schneider

58.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Ổ Cắm Mạng Cat5e S-Flexi F30RJ5EM_WE_G19 Schneider

Ổ Cắm Mạng Cat5e S-Flexi F30RJ5EM_WE_G19 Schneider

121.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Ổ Cắm TV, Size M S-Flexi F50TVM_WE_G19 Schneider

Ổ Cắm TV, Size M S-Flexi F50TVM_WE_G19 Schneider

50.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Ổ Cắm Điện Thoại S-Flexi F50RJ4M_WE_G19 Schneider

Ổ Cắm Điện Thoại S-Flexi F50RJ4M_WE_G19 Schneider

76.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Ổ Cắm Mạng Cat5e S-Flexi F50RJ5EM_WE_G19 Schneider

Ổ Cắm Mạng Cat5e S-Flexi F50RJ5EM_WE_G19 Schneider

140.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đèn Báo Đỏ, Size S S-Flexi F30NM2_RD_G19 Schneider

Đèn Báo Đỏ, Size S S-Flexi F30NM2_RD_G19 Schneider

49.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Phích Cắm 2 Chấu, 10A S-Flexi U418T2_C5 Schneider

Phích Cắm 2 Chấu, 10A S-Flexi U418T2_C5 Schneider

50.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Phích Cắm 3 Chấu 13A, Kiểu Anh S-Flexi EP13_G19 Schneider

Phích Cắm 3 Chấu 13A, Kiểu Anh S-Flexi EP13_G19 Schneider

128.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Phích Cắm 3 Chấu 15A Kiểu Anh S-Flexi EP15_WE_G19 Schneider

Phích Cắm 3 Chấu 15A Kiểu Anh S-Flexi EP15_WE_G19 Schneider

152.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Ổ cắm kéo dài 15m

Ổ cắm kéo dài 15m

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)