Zalo

85 Nguyễn Văn Tố, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh Hotline: 0981 249 188

Email: xuandat.thietbidien@gmail.com

Trang chủ / thiết bị điện fuji / Phân phối thiết bị điện Fuji giá sỉ, chính hãng, toàn quốc

Phân phối thiết bị điện Fuji giá sỉ, chính hãng, toàn quốc />
                         		<script>
                              var modal = document.getElementById(

Phân phối thiết bị điện Fuji giá sỉ, chính hãng, toàn quốc

Giá bán: Liên hệ

Đơn hàng tối thiểu: Liên hệ

Khả năng cung cấp: Liên hệ

Liên hệ:0981 249 188 - 0911 291 948 - để biết thêm chi tiết

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Thiết bị điện Fuji giá rẻ, chất lượng, bảo hành chính hãng

Thiết bị điện Fuji giá rẻ, chất lượng, bảo hành chính hãng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Phân phối thiết bị điện Fuji giá sỉ, chính hãng, toàn quốc

Phân phối thiết bị điện Fuji giá sỉ, chính hãng, toàn quốc

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW32AAG-2P 2.5kA 5A-32A

MCCB Fuji BW32AAG-2P 2.5kA 5A-32A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW32SAG-2P 5kA 5A-32A

MCCB Fuji BW32SAG-2P 5kA 5A-32A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW50AAG-2P 2.5kA 5A-50A

MCCB Fuji BW50AAG-2P 2.5kA 5A-50A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW50EAG-2P 5kA 5A-50A

MCCB Fuji BW50EAG-2P 5kA 5A-50A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW50SAG-2P 10kA 5A-50A

MCCB Fuji BW50SAG-2P 10kA 5A-50A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW50RAG-2P 25kA 10A-50A

MCCB Fuji BW50RAG-2P 25kA 10A-50A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW50HAG-2P 65kA 15A-50A

MCCB Fuji BW50HAG-2P 65kA 15A-50A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW63EAG-2P 5kA 60A-63A

MCCB Fuji BW63EAG-2P 5kA 60A-63A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW63SAG-2P 10kA 60A-63A

MCCB Fuji BW63SAG-2P 10kA 60A-63A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW63RAG-2P 25kA 60A-63A

MCCB Fuji BW63RAG-2P 25kA 60A-63A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW100EAG-2P 25kA 50A-100A

MCCB Fuji BW100EAG-2P 25kA 50A-100A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW102S0 50kA 15A-100A

MCCB Fuji BW102S0 50kA 15A-100A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW125JAG-2P 50kA 15A-125A

MCCB Fuji BW125JAG-2P 50kA 15A-125A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW125SAG-2P 85kA 15A-125A

MCCB Fuji BW125SAG-2P 85kA 15A-125A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW125RAG-2P 100kA 15A-125A

MCCB Fuji BW125RAG-2P 100kA 15A-125A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW162E0 25kA 100A-160A

MCCB Fuji BW162E0 25kA 100A-160A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW160EAG-2P 36kA 125A-160A

MCCB Fuji BW160EAG-2P 36kA 125A-160A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW162J0 50kA 100A-160A

MCCB Fuji BW162J0 50kA 100A-160A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW160JAG-2P 50kA 125A-160A

MCCB Fuji BW160JAG-2P 50kA 125A-160A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW162S0 85kA 100A-160A

MCCB Fuji BW162S0 85kA 100A-160A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW160SAG-2P 85kA 125A-160A

MCCB Fuji BW160SAG-2P 85kA 125A-160A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW160RAG-2P 85kA 125A-160A

MCCB Fuji BW160RAG-2P 85kA 125A-160A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW252E0 25kA 175A-250A

MCCB Fuji BW252E0 25kA 175A-250A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW252J0 50kA 175A-250A

MCCB Fuji BW252J0 50kA 175A-250A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW252S0 85kA 175A-250A

MCCB Fuji BW252S0 85kA 175A-250A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW250EAG-2P 18kA 175A -250A

MCCB Fuji BW250EAG-2P 18kA 175A -250A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW250JAG-2P 50kA 175A-250A

MCCB Fuji BW250JAG-2P 50kA 175A-250A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW250SAG-2P 85kA 175A-250A

MCCB Fuji BW250SAG-2P 85kA 175A-250A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW250RAG-2P 100kA 175A -250A

MCCB Fuji BW250RAG-2P 100kA 175A -250A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW400EAG-2P 50kA 250A-400A

MCCB Fuji BW400EAG-2P 50kA 250A-400A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW402S0 85kA 250A-400A

MCCB Fuji BW402S0 85kA 250A-400A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW400SAG-2P 85kA 250A-400A

MCCB Fuji BW400SAG-2P 85kA 250A-400A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW400RAG-2P 100kA 250A-400A

MCCB Fuji BW400RAG-2P 100kA 250A-400A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW400HAG-2P 125kA 250A-400A

MCCB Fuji BW400HAG-2P 125kA 250A-400A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW32AAG-3P 1.5kA 5A-32A

MCCB Fuji BW32AAG-3P 1.5kA 5A-32A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW50AAG-3P 1.5kA 5A-50A

MCCB Fuji BW50AAG-3P 1.5kA 5A-50A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW50EAG-3P 2.5kA 5A-50A

MCCB Fuji BW50EAG-3P 2.5kA 5A-50A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW50SAG-3P 7.5kA 5A-50A

MCCB Fuji BW50SAG-3P 7.5kA 5A-50A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW50RAG-3P 10kA 5A-50A

MCCB Fuji BW50RAG-3P 10kA 5A-50A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW50HAG-3P 65kA 5A-50A

MCCB Fuji BW50HAG-3P 65kA 5A-50A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW63EAG-3P 2.5kA 60A-63A

MCCB Fuji BW63EAG-3P 2.5kA 60A-63A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW63SAG-3P 7.5kA 60A-63A

MCCB Fuji BW63SAG-3P 7.5kA 60A-63A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW63RAG-3P 10kA 60A-63A

MCCB Fuji BW63RAG-3P 10kA 60A-63A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW100AAG-3P 1.5kA 60A-100A

MCCB Fuji BW100AAG-3P 1.5kA 60A-100A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW100EAG-3P 10kA 50A-100A

MCCB Fuji BW100EAG-3P 10kA 50A-100A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW103E0 18kA 15A-100A

MCCB Fuji BW103E0 18kA 15A-100A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW103S0 30kA 15A-100A

MCCB Fuji BW103S0 30kA 15A-100A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW125JAG-3P 30kA 15A-125A

MCCB Fuji BW125JAG-3P 30kA 15A-125A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW125SAG-3P 36kA 15A-125A

MCCB Fuji BW125SAG-3P 36kA 15A-125A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW125RAG-3P 50kA 15A-125A

MCCB Fuji BW125RAG-3P 50kA 15A-125A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW125HAG-3P 65kA 15A-125A

MCCB Fuji BW125HAG-3P 65kA 15A-125A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW160EAG-3P 18kA 125A-160A

MCCB Fuji BW160EAG-3P 18kA 125A-160A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW163J0 25kA 100A-160A

MCCB Fuji BW163J0 25kA 100A-160A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW160JAG-3P 30kA 125A-160A

MCCB Fuji BW160JAG-3P 30kA 125A-160A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW163S0 36kA 100A-160A

MCCB Fuji BW163S0 36kA 100A-160A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW160SAG-3P 36kA 125A-160A

MCCB Fuji BW160SAG-3P 36kA 125A-160A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW160RAG-3P 50kA 125A-160A

MCCB Fuji BW160RAG-3P 50kA 125A-160A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW253E0 18kA 175A-250A

MCCB Fuji BW253E0 18kA 175A-250A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW250EAG-3P 18kA 175A-250A

MCCB Fuji BW250EAG-3P 18kA 175A-250A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW253J0 25kA 175A-250A

MCCB Fuji BW253J0 25kA 175A-250A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW250JAG-3P 30kA 175A-250A

MCCB Fuji BW250JAG-3P 30kA 175A-250A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW253S0 36kA 175A-250A

MCCB Fuji BW253S0 36kA 175A-250A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW250SAG-3P 36kA 175A-250A

MCCB Fuji BW250SAG-3P 36kA 175A-250A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW250RAG-3P 50kA 175A-250A

MCCB Fuji BW250RAG-3P 50kA 175A-250A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW250HAG-3P 65kA 125A-250A

MCCB Fuji BW250HAG-3P 65kA 125A-250A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW400EAG-3P 30kA 250A-400A

MCCB Fuji BW400EAG-3P 30kA 250A-400A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW403S0 36kA 250A-400A

MCCB Fuji BW403S0 36kA 250A-400A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW400SAG-3P 36kA 250A-400A

MCCB Fuji BW400SAG-3P 36kA 250A-400A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW400HAG-3P 70kA 250A-400A

MCCB Fuji BW400HAG-3P 70kA 250A-400A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW400RAG-3P 50kA 250A-400A

MCCB Fuji BW400RAG-3P 50kA 250A-400A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW630EAG-3P 36kA 500A-630A

MCCB Fuji BW630EAG-3P 36kA 500A-630A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW630RAG-3P 50kA 500A-630A

MCCB Fuji BW630RAG-3P 50kA 500A-630A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW630HAG-3P 70kA 500A-630A

MCCB Fuji BW630HAG-3P 70kA 500A-630A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW800EAG-3P 36kA 700A-800A

MCCB Fuji BW800EAG-3P 36kA 700A-800A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW800HAG-3P 70kA 700A-800A

MCCB Fuji BW800HAG-3P 70kA 700A-800A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW800RAG-3P 50kA 700A-800A

MCCB Fuji BW800RAG-3P 50kA 700A-800A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW125JAG-4P 30kA 15A-125A

MCCB Fuji BW125JAG-4P 30kA 15A-125A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW125SAG-4P 36kA 15A-125A

MCCB Fuji BW125SAG-4P 36kA 15A-125A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW125RAG-4P 50kA 15A-125A

MCCB Fuji BW125RAG-4P 50kA 15A-125A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW160JAG-4P 30kA 125A-160A

MCCB Fuji BW160JAG-4P 30kA 125A-160A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW160SAG-4P 36kA 125A-160A

MCCB Fuji BW160SAG-4P 36kA 125A-160A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW125RAG-4P 50kA 15A-125A

MCCB Fuji BW125RAG-4P 50kA 15A-125A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW160JAG-4P 30kA 125A-160A

MCCB Fuji BW160JAG-4P 30kA 125A-160A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW160SAG-4P 36kA 125A-160A

MCCB Fuji BW160SAG-4P 36kA 125A-160A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW160RAG-4P 50kA 125A-160A

MCCB Fuji BW160RAG-4P 50kA 125A-160A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW250JAG-4P 30kA 175A-250A

MCCB Fuji BW250JAG-4P 30kA 175A-250A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW250SAG-4P 36kA 175A-250A

MCCB Fuji BW250SAG-4P 36kA 175A-250A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW250RAG-4P 50kA 175A-250A

MCCB Fuji BW250RAG-4P 50kA 175A-250A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW400RAG-4P 50kA 250A-400A

MCCB Fuji BW400RAG-4P 50kA 250A-400A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW400HAG-4P 70kA 250A-400A

MCCB Fuji BW400HAG-4P 70kA 250A-400A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW630RAG-4P 50kA 500A-630A

MCCB Fuji BW630RAG-4P 50kA 500A-630A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW800RAG-4P 50kA 700A-800A

MCCB Fuji BW800RAG-4P 50kA 700A-800A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BX100HAG-3P 70kA 16A-100A

MCCB Fuji BX100HAG-3P 70kA 16A-100A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BX160HAG-3P 70kA 125A-160A

MCCB Fuji BX160HAG-3P 70kA 125A-160A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BX250HAG-3P 70kA 200A-250A

MCCB Fuji BX250HAG-3P 70kA 200A-250A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BX250RAE-3P 50kA 100A-250A

MCCB Fuji BX250RAE-3P 50kA 100A-250A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BX400RAE-3P 50kA 400A

MCCB Fuji BX400RAE-3P 50kA 400A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BX630RAE-3P 50kA 630A

MCCB Fuji BX630RAE-3P 50kA 630A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BX800RAE-3P 50kA 800A

MCCB Fuji BX800RAE-3P 50kA 800A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BX1000RAE-3P 50kA 1000A

MCCB Fuji BX1000RAE-3P 50kA 1000A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BX1250RAE-3P 50kA 1250A

MCCB Fuji BX1250RAE-3P 50kA 1250A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BX1600RAE-3P 50kA 1600A

MCCB Fuji BX1600RAE-3P 50kA 1600A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BX100HAE-3P 70kA 40A, 100A

MCCB Fuji BX100HAE-3P 70kA 40A, 100A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BX250HAE-3P 70kA 100A-250A

MCCB Fuji BX250HAE-3P 70kA 100A-250A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BX160HAE-3P 70kA 160A

MCCB Fuji BX160HAE-3P 70kA 160A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BX400HAE-3P 70kA 400A

MCCB Fuji BX400HAE-3P 70kA 400A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BX630HAE-3P 70kA 630A

MCCB Fuji BX630HAE-3P 70kA 630A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BX800HAE-3P 70kA 800A

MCCB Fuji BX800HAE-3P 70kA 800A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BX1000HAE-3P 70kA 1000A

MCCB Fuji BX1000HAE-3P 70kA 1000A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BX1250HAE-3P 70kA 1250A

MCCB Fuji BX1250HAE-3P 70kA 1250A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BX1600HAE-3P 70kA 1600A

MCCB Fuji BX1600HAE-3P 70kA 1600A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BX100HAG-4P 70kA 16A-100A

MCCB Fuji BX100HAG-4P 70kA 16A-100A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BX160HAG-4P 70kA 125A, 160A

MCCB Fuji BX160HAG-4P 70kA 125A, 160A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BX250HAG-4P 70kA 200A, 250A

MCCB Fuji BX250HAG-4P 70kA 200A, 250A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BX250RAE-4P 50kA 250A

MCCB Fuji BX250RAE-4P 50kA 250A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BX630RAE-4P 50kA 630A

MCCB Fuji BX630RAE-4P 50kA 630A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BX800RAE-4P 50kA 800A

MCCB Fuji BX800RAE-4P 50kA 800A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BX1000RAE-4P 50kA 1000A

MCCB Fuji BX1000RAE-4P 50kA 1000A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BX1250RAE-4P 50kA 1250A

MCCB Fuji BX1250RAE-4P 50kA 1250A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BX1600RAE-4P 50kA 1600A

MCCB Fuji BX1600RAE-4P 50kA 1600A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BX100HAE-4P 70kA 100A

MCCB Fuji BX100HAE-4P 70kA 100A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BX160HAE-4P 70kA 160A

MCCB Fuji BX160HAE-4P 70kA 160A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BX250HAE-4P 70kA 250A

MCCB Fuji BX250HAE-4P 70kA 250A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BX630HAE-4P 70kA 630A

MCCB Fuji BX630HAE-4P 70kA 630A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BX800HAE-4P 70kA 800A

MCCB Fuji BX800HAE-4P 70kA 800A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BX1000HAE-4P 70kA 1000A

MCCB Fuji BX1000HAE-4P 70kA 1000A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BX1250HAE-4P 70kA 1250A

MCCB Fuji BX1250HAE-4P 70kA 1250A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BX1600HAE-4P 70kA 1600A

MCCB Fuji BX1600HAE-4P 70kA 1600A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW1000RAE-3P 85kA 1000A

MCCB Fuji BW1000RAE-3P 85kA 1000A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW1250RAE-3P 85kA 1250A

MCCB Fuji BW1250RAE-3P 85kA 1250A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW1600RAE-3P 100kA 1600A

MCCB Fuji BW1600RAE-3P 100kA 1600A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW1000RAE-4P 85kA 1000A

MCCB Fuji BW1000RAE-4P 85kA 1000A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW1250RAE-4P 85kA 1250A

MCCB Fuji BW1250RAE-4P 85kA 1250A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MCCB Fuji BW1600RAE-4P 100kA 1600A

MCCB Fuji BW1600RAE-4P 100kA 1600A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Phụ kiện cho G-TWIN series BZ6WL10C Fuji

Phụ kiện cho G-TWIN series BZ6WL10C Fuji

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Phụ kiện cho series BW0 BW9W1SG0 FUJI

Phụ kiện cho series BW0 BW9W1SG0 FUJI

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

ELCB Fuji EW32AAG-2P 2.5kA 5A-32A

ELCB Fuji EW32AAG-2P 2.5kA 5A-32A

1.216.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

ELCB Fuji EW50AAG-2P 2.5kA 5A-50A

ELCB Fuji EW50AAG-2P 2.5kA 5A-50A

1.239.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

ELCB Fuji EW100EAG-2P 10kA 50A-100A

ELCB Fuji EW100EAG-2P 10kA 50A-100A

2.601.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

ELCB Fuji EW32AAG-3P 1.5kA 5A-32A

ELCB Fuji EW32AAG-3P 1.5kA 5A-32A

1.401.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

ELCB Fuji EW32EAG-3P 1.5kA 5A-32A

ELCB Fuji EW32EAG-3P 1.5kA 5A-32A

1.630.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

ELCB Fuji EW32SAG-3P 2.5kA 3A-32A

ELCB Fuji EW32SAG-3P 2.5kA 3A-32A

1.708.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

ELCB Fuji EW50AAG-3P 2.5kA 5A-50A

ELCB Fuji EW50AAG-3P 2.5kA 5A-50A

1.555.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

ELCB Fuji EW50EAG-3P 2.5kA 5A-50A

ELCB Fuji EW50EAG-3P 2.5kA 5A-50A

1.730.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

ELCB Fuji EW50SAG-3P 7.5kA 5A-50A

ELCB Fuji EW50SAG-3P 7.5kA 5A-50A

2.629.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

ELCB Fuji EW50RAG-3P 10kA 5A-50A

ELCB Fuji EW50RAG-3P 10kA 5A-50A

3.007.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

ELCB Fuji EW63EAG-3P 2.5kA 60A-63A

ELCB Fuji EW63EAG-3P 2.5kA 60A-63A

1.698.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

ELCB Fuji EW63SAG-3P 7.5kA 60A-63A

ELCB Fuji EW63SAG-3P 7.5kA 60A-63A

2.526.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

ELCB Fuji EW63RAG-3P 10kA 60A-63A

ELCB Fuji EW63RAG-3P 10kA 60A-63A

2.890.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

ELCB Fuji EW100AAG-3P 1.5kA 60A-100A

ELCB Fuji EW100AAG-3P 1.5kA 60A-100A

2.400.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

ELCB Fuji EW100EAG-3P 10kA 50A-100A

ELCB Fuji EW100EAG-3P 10kA 50A-100A

3.004.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

ELCB Fuji EW125JAG-3P 30kA 15A-125A

ELCB Fuji EW125JAG-3P 30kA 15A-125A

5.290.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

ELCB Fuji EW125SAG-3P 36kA 15A-125A

ELCB Fuji EW125SAG-3P 36kA 15A-125A

5.608.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

ELCB Fuji EW125RAG-3P 50kA 15A-125A

ELCB Fuji EW125RAG-3P 50kA 15A-125A

6.098.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Xuân Đạt

Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Xuân Đạt có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối các sản phẩm thiết bị điện công nghiệp, với những nhãn hiệu nổi tiếng như: Mitsubishi, Schneider, ABB, LS,... Chúng tôi cam kết sản phẩm chính hãng, được bảo hành và giao hàng tận nơi.

VỀ CHÚNG TÔI

TRANG CHỦ

GIỚI THIỆU

PHÂN PHỐI THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP GIÁ RẺ, CHÍNH HÃNG THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP GIÁ RẺ, CHIẾT KHẤU CAO, CHÍNH HÃNG THIẾT BỊ ĐIỆN IDEC THIẾT BỊ ĐIỆN INVT THIẾT BỊ ĐIỆN MITSUBISHI THIẾT BỊ ĐIỆN SCHNEIDER THIẾT BỊ ĐIỆN LIOA THIẾT BỊ ĐIỆN AUTONICS THIẾT BỊ ĐIỆN CADIVI THIẾT BỊ ĐIỆN LION THIẾT BỊ ĐIỆN HANYOUNG THIẾT BỊ ĐIỆN LS THIẾT BỊ ĐIỆN SIEMENS THIẾT BỊ ĐIỆN HYUNDAI THIẾT BỊ ĐIỆN SELEC THIẾT BỊ ĐIỆN FUJI THIẾT BỊ ĐIỆN CONOTEC THIẾT BỊ ĐIỆN ABB THIẾT BỊ ĐIỆN SINO THIẾT BỊ ĐIỆN MIKRO THIẾT BỊ ĐIỆN CHINT DÂY CÁP ĐIỆN DAPHACO THIẾT BỊ ĐIỆN DELTA THIẾT BỊ ĐIỆN OMRON THIẾT BỊ ĐIỆN TEKNIC THIẾT BỊ ĐIỆN VITZRO THIẾT BỊ ĐIỆN KATKO THIẾT BỊ ĐIỆN CONNECTWELL THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT EATON TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP THIẾT BỊ ĐIỆN MPE THIẾT BỊ ĐIỆN OPR THIẾT BỊ ĐIỆN PROK DEVICES THIẾT BỊ ĐIỆN SMARTGEN THIẾT BỊ ĐIỆN KYUNGDONG THIẾT BỊ ĐIỆN PRECISE THIẾT BỊ ĐIỆN KAEL THIẾT BỊ ĐIỆN SHIHLIN THIẾT BỊ ĐIỆN TAIWAN METERS THIẾT BỊ ĐIỆN VINAKIP THIẾT BỊ ĐIỆN OSEMCO THIẾT BỊ ĐIỆN HAVELLS THIẾT BỊ CHUYỂN NGUỒN SOCOMES THIẾT BỊ ĐIỆN SUNGHO THIẾT BỊ ĐIỆN TPC THIẾT BỊ ĐIỆN SANG-A THIẾT BỊ ĐIỆN YPC THIẾT BỊ ĐIỆN PARKER THIẾT BỊ ĐIỆN AUTOSIGMA THIẾT BỊ ĐIỆN HUBA CONTROL THIẾT BỊ ĐIỆN SAMIL THIẾT BỊ ĐIỆN CHEIL THIẾT BỊ ĐIỆN KAWASAN THIẾT BỊ ĐIỆN HITACHI THIẾT BỊ ĐIỆN TECO TỦ ĐIẸN THANG MÁY BIẾN TẦN BIẾN ÁP BIẾN DÒNG BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY MÁY HÀN WELDCOM BỘ ĐẾM BỘ ĐỊNH THỜI GIAN BỘ KIỂM TRA ÁP SUẤT BỘ NGUỒN / BỘ ĐIỀU KHIỂN NGUỒN BỘ ĐIỀU KHIỂN CNC CÔNG TẮC/Ổ CẮM DÂN DỤNG CẢM BIẾN CÁP TÍN HIỆU SERVO MOTOR PLC -Màn hình HMI Điều khiển nhiệt độ ĐÈN BÁO/CÒI BÁO ĐỒNG HỒ ĐA NĂNG CÔNG TẮC NÚT NHẤN

THƯ VIỆN ẢNH

LIÊN HỆ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Xuân Đạt

Địa chỉ: 85 Nguyễn Văn Tố, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 35351482

Hotline: 0981 249 188 - 0911 291 948

Email: xuandat.thietbidien@gmail.com

Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Xuân Đạt
Địa chỉ: 85 Nguyễn Văn Tố, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
@ Bản quyền thuộc về Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Xuân Đạt. Designed by Trang vàng Việt Nam.