Zalo

85 Nguyễn Văn Tố, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh Hotline: 0981 249 188

Email: xuandat.thietbidien@gmail.com

Trang chủ / thiết bị điện hanyoung / Phân phối thiết bị điện Hanyoung chính hãng, giá sỉ toàn quốc

Phân phối thiết bị điện Hanyoung chính hãng, giá sỉ toàn quốc />
                         		<script>
                              var modal = document.getElementById(

Phân phối thiết bị điện Hanyoung chính hãng, giá sỉ toàn quốc

Giá bán: Liên hệ

Đơn hàng tối thiểu: Liên hệ

Khả năng cung cấp: Liên hệ

Liên hệ:0981 249 188 - 0911 291 948 - để biết thêm chi tiết

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Phân phối thiết bị điện Hanyoung chính hãng, giá sỉ toàn quốc

Phân phối thiết bị điện Hanyoung chính hãng, giá sỉ toàn quốc

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đế Giữ Cầu Chì FCH

Đế Giữ Cầu Chì FCH

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cầu Đấu Nối Điện Dạng Khối

Cầu Đấu Nối Điện Dạng Khối

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Phụ Kiện Cho Cầu Đấu Nối Điện

Phụ Kiện Cho Cầu Đấu Nối Điện

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cầu Đấu Nối Điện Lắp Ghép

Cầu Đấu Nối Điện Lắp Ghép

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX9-KCWNR

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX9-KCWNR

1.699.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX9-KSWNR

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX9-KSWNR

1.699.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX9-KMWAR

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX9-KMWAR

2.315.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX9-KSWAR

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX9-KSWAR

2.315.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX9-KMWNR

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX9-KMWNR

1.699.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX9-KCWAR

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX9-KCWAR

2.315.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX9-PSWNR

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX9-PSWNR

1.699.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX9-PCWNR

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX9-PCWNR

1.699.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX9-PMWNR

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX9-PMWNR

1.699.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX9-PCWAR

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX9-PCWAR

2.315.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX3-KMWNR

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX3-KMWNR

1.639.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX9-PSWAR

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX9-PSWAR

2.315.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX9-PMWAR

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX9-PMWAR

2.315.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX3-KCWNR

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX3-KCWNR

1.639.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX3-KMWAR

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX3-KMWAR

2.258.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX3-KSWAR

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX3-KSWAR

2.258.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX3-KCWAR

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX3-KCWAR

2.258.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX3-PMWNR

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX3-PMWNR

1.639.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX3-PSWNR

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX3-PSWNR

1.639.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX3-PCWNR

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX3-PCWNR

1.639.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX3-PMWAR

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX3-PMWAR

2.258.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX3-PSWAR

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX3-PSWAR

2.258.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX3-PCWAR

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX3-PCWAR

2.258.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX2-KMWNR

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX2-KMWNR

1.642.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX2-KSWNR

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX2-KSWNR

1.642.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX2-KCWNR

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX2-KCWNR

1.642.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX2-KMWAR

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX2-KMWAR

2.258.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX2-KSWAR

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX2-KSWAR

2.258.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX2-KCWAR

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX2-KCWAR

2.258.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX2-PMWNR

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX2-PMWNR

1.642.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX2-PSWNR

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX2-PSWNR

1.642.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX2-PCWNR

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX2-PCWNR

1.642.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX2-PMWAR

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX2-PMWAR

2.258.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX2-PSWAR

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung DX2-PSWAR

2.258.000 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Xuân Đạt

Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Xuân Đạt có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối các sản phẩm thiết bị điện công nghiệp, với những nhãn hiệu nổi tiếng như: Mitsubishi, Schneider, ABB, LS,... Chúng tôi cam kết sản phẩm chính hãng, được bảo hành và giao hàng tận nơi.

VỀ CHÚNG TÔI

TRANG CHỦ

GIỚI THIỆU

PHÂN PHỐI THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP GIÁ RẺ, CHÍNH HÃNG THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP GIÁ RẺ, CHIẾT KHẤU CAO, CHÍNH HÃNG THIẾT BỊ ĐIỆN IDEC THIẾT BỊ ĐIỆN INVT THIẾT BỊ ĐIỆN MITSUBISHI THIẾT BỊ ĐIỆN SCHNEIDER THIẾT BỊ ĐIỆN LIOA THIẾT BỊ ĐIỆN AUTONICS THIẾT BỊ ĐIỆN CADIVI THIẾT BỊ ĐIỆN LION THIẾT BỊ ĐIỆN HANYOUNG THIẾT BỊ ĐIỆN LS THIẾT BỊ ĐIỆN SIEMENS THIẾT BỊ ĐIỆN HYUNDAI THIẾT BỊ ĐIỆN SELEC THIẾT BỊ ĐIỆN FUJI THIẾT BỊ ĐIỆN CONOTEC THIẾT BỊ ĐIỆN ABB THIẾT BỊ ĐIỆN SINO THIẾT BỊ ĐIỆN MIKRO THIẾT BỊ ĐIỆN CHINT DÂY CÁP ĐIỆN DAPHACO THIẾT BỊ ĐIỆN DELTA THIẾT BỊ ĐIỆN OMRON THIẾT BỊ ĐIỆN TEKNIC THIẾT BỊ ĐIỆN VITZRO THIẾT BỊ ĐIỆN KATKO THIẾT BỊ ĐIỆN CONNECTWELL THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT EATON TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP THIẾT BỊ ĐIỆN MPE THIẾT BỊ ĐIỆN OPR THIẾT BỊ ĐIỆN PROK DEVICES THIẾT BỊ ĐIỆN SMARTGEN THIẾT BỊ ĐIỆN KYUNGDONG THIẾT BỊ ĐIỆN PRECISE THIẾT BỊ ĐIỆN KAEL THIẾT BỊ ĐIỆN SHIHLIN THIẾT BỊ ĐIỆN TAIWAN METERS THIẾT BỊ ĐIỆN VINAKIP THIẾT BỊ ĐIỆN OSEMCO THIẾT BỊ ĐIỆN HAVELLS THIẾT BỊ CHUYỂN NGUỒN SOCOMES THIẾT BỊ ĐIỆN SUNGHO THIẾT BỊ ĐIỆN TPC THIẾT BỊ ĐIỆN SANG-A THIẾT BỊ ĐIỆN YPC THIẾT BỊ ĐIỆN PARKER THIẾT BỊ ĐIỆN AUTOSIGMA THIẾT BỊ ĐIỆN HUBA CONTROL THIẾT BỊ ĐIỆN SAMIL THIẾT BỊ ĐIỆN CHEIL THIẾT BỊ ĐIỆN KAWASAN THIẾT BỊ ĐIỆN HITACHI THIẾT BỊ ĐIỆN TECO TỦ ĐIẸN THANG MÁY BIẾN TẦN BIẾN ÁP BIẾN DÒNG BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY MÁY HÀN WELDCOM BỘ ĐẾM BỘ ĐỊNH THỜI GIAN BỘ KIỂM TRA ÁP SUẤT BỘ NGUỒN / BỘ ĐIỀU KHIỂN NGUỒN BỘ ĐIỀU KHIỂN CNC CÔNG TẮC/Ổ CẮM DÂN DỤNG CẢM BIẾN CÁP TÍN HIỆU SERVO MOTOR PLC -Màn hình HMI Điều khiển nhiệt độ ĐÈN BÁO/CÒI BÁO ĐỒNG HỒ ĐA NĂNG CÔNG TẮC NÚT NHẤN

THƯ VIỆN ẢNH

LIÊN HỆ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Xuân Đạt

Địa chỉ: 85 Nguyễn Văn Tố, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 35351482

Hotline: 0981 249 188 - 0911 291 948

Email: xuandat.thietbidien@gmail.com

Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Xuân Đạt
Địa chỉ: 85 Nguyễn Văn Tố, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
@ Bản quyền thuộc về Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Xuân Đạt. Designed by Trang vàng Việt Nam.